Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه ورځ: ۱۶میلیون افغان به کمک بشردوستانه نیاز دارند

نزدهم آگست برابر است با روز جهانی بشردوستی. سازمان ملل متحد در این روز می‌گوید که در حدود ۱۶میلیون تن در افغانستان به کمک‌‎های جدی بشردوستانه نیاز دارند.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل، در آغاز سال ۲۰۲۰میلادی شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان ۱۲میلیون تن بود اما گسترش ویروس کرونا سبب شده‌‎است تا نزدیک به چهار میلیون تن دیگر بر این رقم افزوده شود.

وحید امانی، سخن‌گوی برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که گرسنگی و عدم مصونیت غذایی، زنده‌گی در حدود ۱۶ میلیون از جمعیت افغانستان را تهدید می‌کند: «افغانستان هنوز هم باید مورد توجه و تمرکز جامعه جهانی باشد. هنوز افغانستان از جمله محدودترین کشورهایی است که بخاطر ویروس کرونا، گرسنگی و فقرو عدم مصونیت غذایی بسیار بلند خواهد رفت؛ این باعث نگرانی ما است.»

دراین برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با وحید امانی، سخن‌گوی برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه ورځ: ۱۶میلیون افغان به کمک بشردوستانه نیاز دارند

نزدهم آگست برابر است با روز جهانی بشردوستی. سازمان ملل متحد در این روز می‌گوید که در حدود ۱۶میلیون تن در افغانستان به کمک‌‎های جدی بشردوستانه نیاز دارند.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل، در آغاز سال ۲۰۲۰میلادی شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان ۱۲میلیون تن بود اما گسترش ویروس کرونا سبب شده‌‎است تا نزدیک به چهار میلیون تن دیگر بر این رقم افزوده شود.

وحید امانی، سخن‌گوی برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که گرسنگی و عدم مصونیت غذایی، زنده‌گی در حدود ۱۶ میلیون از جمعیت افغانستان را تهدید می‌کند: «افغانستان هنوز هم باید مورد توجه و تمرکز جامعه جهانی باشد. هنوز افغانستان از جمله محدودترین کشورهایی است که بخاطر ویروس کرونا، گرسنگی و فقرو عدم مصونیت غذایی بسیار بلند خواهد رفت؛ این باعث نگرانی ما است.»

دراین برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با وحید امانی، سخن‌گوی برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews