Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ما از یک کشور وابسته به کمک‌ها به‌سوی بازرگانی‌شدن در حرکت استیم

افغانستان در طول تاریخ مرکز بازرگانی و داد و ستد بوده است. از آن جایی که افغانستان در قلب آسیا موقعیت دارد، و با توجه به شهرهای آن که بخش‌های مهم راه ابریشم را تشکیل می‌دهند، این کشور می‌تواند وصل کننده خوب برای فعالیت‌های وسیع بازرگانی باشد. و قدم به قدم، افغانستان در حال مبدل شدن از یک ملت وابسته به کمک‌ها به یک مرکز بازرگانی است. ظهور پروژه‌های گوناگون مانند چابهار، دهلیزهای هوایی، راه لاجورد و دیگران افغانستان را نه به عنوان یک کشور محاط به خشکه بل به حیث یک پل ارتباطی میان کشورها، معرفی کرده است.

افغانستان ثابت خواهد کرد که می‌تواند مرکز – یا یک چهار راه – مهم باشد که آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی و شرق میانه وصل کند. این پیشرفت، با وجود چالش‌های فراوان، نتیجۀ روابط رو به رشد ما با همکاران بین المللی است. نمایشگاه "راهی به سوی کامیابی" که توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان یا "یو اس ای آی دی" تمویل شده بود، یکی از نشانه‌های اخیر در بازرگانی رو به رشد ما است. سال ۲۰۱۸ میلادی گواه امضای قراردادهایی به ارزش ۲۷ میلیون دالر در بخش فرآورده‌های کشاورزی و ۲۱۴ میلیون دالر در بخش تفاهم‌نامه‌ها میان فروشنده‌گان افغان و خریداران هندی بود.

نمایشگاه "راهی به سوی کامیابی" امسال در دهلی برگزار شد و این یکی از موفقیت‌های دیگر بود که به بازرگانان افغان فرصت خوبی را برای یافتن بازار برای فرآورده‌های شان در هند فراهم کرد، و همچنان فروشات خوبی توسط بازرگانان افغان در نظر گرفته شد که از طریق آن کاروبار مربوط به ۲۱ سکتور به شمول قالین، سنگ‌های قیمتی، میوه‌های تازه، میوه‌های خشک، پوشیدنی‌ها، و دیگر سکتورها، فرآورده‌های شان را به مشتریان جهانی به نمایش گذاشتند که در جریان ۱۴ روز گواه حضور گسترده بازدیدکننده‌گان بود.

در این جای شک نیست که چالش‌های دوامدار امنیتی گاه‌گاهی این پیشرفت را به کندی روبه‌رو می‌سازد، اما با آن هم، نیروهای شجاع افغان که برای تأمین امنیت و فراهم سازی یک محیط مناسب در خط اول نبرد ایستاده اند تا صنایع و کاروبار رشد کنند، مستحکم شوند و تقویت شوند.

تقویت بازرگانی در هماهنگی با اصلاحات خوب سیاسی در این بخش بسیار کارا خواهد بود. هند، پاکستان، ترکیه و ایالات متحده امریکا  آدرس‌های مهمی برای صادرات افغانستان استند. هند همچنان یکی از بزرگترین شرکای بازرگانی است. روابط مستحکم دوجانبه میان این دو کشور برای ایجاد فرصت‌های کاروبار برای بازرگانان افغان، کارهای مشترک و جلب سرمایه‌گذاری نوید خوبی است.

افغانستان هند را به خاطر کمک دوامدار، تعهد و آموزش دیپلماتان، پولیس و نظامیان افغان، به عنوان دوستى براى تمام فصول خود می‌داند. در پهلوی آن، آشنایی افغان‌ها با تكنولوژي از طریق نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مختلف در هند که در اصل سازنده اند به اقتصاد کشور در آینده نزدیک سودهایی خواهد داشت. افغانستان برای هند زمینه گردشگری طبی را فراهم ساخته است و همچنان، هزاران دانش آموز افغان در نهادهای تحصیلی هند درس می‌‎خوانند و از آن جا فارغ می‌شوند. علاوه بر آن، افغانستان به عنوان یکی از همپیمانان بسیار قابل اعتماد هند، می‌تواند یک موقعیت جیواستراتیژیک را با دسترسی هند به آسیای مرکزی فراهم کند که هند می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند تا داد و ستد اش را تقویت کند و در این بخش، بیشتر در منطقه نفوذ پیدا کند.

این کار قوت افغانستان را مجسم می‌سازد و در تغییر آن از یک کشور کمک گیرنده به یک شریک با ارزش بازرگانی کمک خواهد کرد. اگر کشورهای منطقه به گونه مشترک افغانستان را در مبارزه با هراس‌افگنی کمک کنند، پس همان گونه که رییس جمهور محمد اشرف غنی گفته است، "افغانستان می‌تواند به چهار راه آسیا مبدل شود، جایی که در آن کالاها، افکار و مردم از هر سو جاری خواهند شد".

طاهر قادری شارژدافير (سرپرست)  سفارت جمهوري اسلامي افغانستان در دهلی نو است.

ما از یک کشور وابسته به کمک‌ها به‌سوی بازرگانی‌شدن در حرکت استیم

طاهر قادری می‌نویسد که افغانستان در حال مبدل شدن از یک ملت وابسته به کمک‌ها به یک مرکز بازرگانی است.

Thumbnail

افغانستان در طول تاریخ مرکز بازرگانی و داد و ستد بوده است. از آن جایی که افغانستان در قلب آسیا موقعیت دارد، و با توجه به شهرهای آن که بخش‌های مهم راه ابریشم را تشکیل می‌دهند، این کشور می‌تواند وصل کننده خوب برای فعالیت‌های وسیع بازرگانی باشد. و قدم به قدم، افغانستان در حال مبدل شدن از یک ملت وابسته به کمک‌ها به یک مرکز بازرگانی است. ظهور پروژه‌های گوناگون مانند چابهار، دهلیزهای هوایی، راه لاجورد و دیگران افغانستان را نه به عنوان یک کشور محاط به خشکه بل به حیث یک پل ارتباطی میان کشورها، معرفی کرده است.

افغانستان ثابت خواهد کرد که می‌تواند مرکز – یا یک چهار راه – مهم باشد که آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی و شرق میانه وصل کند. این پیشرفت، با وجود چالش‌های فراوان، نتیجۀ روابط رو به رشد ما با همکاران بین المللی است. نمایشگاه "راهی به سوی کامیابی" که توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان یا "یو اس ای آی دی" تمویل شده بود، یکی از نشانه‌های اخیر در بازرگانی رو به رشد ما است. سال ۲۰۱۸ میلادی گواه امضای قراردادهایی به ارزش ۲۷ میلیون دالر در بخش فرآورده‌های کشاورزی و ۲۱۴ میلیون دالر در بخش تفاهم‌نامه‌ها میان فروشنده‌گان افغان و خریداران هندی بود.

نمایشگاه "راهی به سوی کامیابی" امسال در دهلی برگزار شد و این یکی از موفقیت‌های دیگر بود که به بازرگانان افغان فرصت خوبی را برای یافتن بازار برای فرآورده‌های شان در هند فراهم کرد، و همچنان فروشات خوبی توسط بازرگانان افغان در نظر گرفته شد که از طریق آن کاروبار مربوط به ۲۱ سکتور به شمول قالین، سنگ‌های قیمتی، میوه‌های تازه، میوه‌های خشک، پوشیدنی‌ها، و دیگر سکتورها، فرآورده‌های شان را به مشتریان جهانی به نمایش گذاشتند که در جریان ۱۴ روز گواه حضور گسترده بازدیدکننده‌گان بود.

در این جای شک نیست که چالش‌های دوامدار امنیتی گاه‌گاهی این پیشرفت را به کندی روبه‌رو می‌سازد، اما با آن هم، نیروهای شجاع افغان که برای تأمین امنیت و فراهم سازی یک محیط مناسب در خط اول نبرد ایستاده اند تا صنایع و کاروبار رشد کنند، مستحکم شوند و تقویت شوند.

تقویت بازرگانی در هماهنگی با اصلاحات خوب سیاسی در این بخش بسیار کارا خواهد بود. هند، پاکستان، ترکیه و ایالات متحده امریکا  آدرس‌های مهمی برای صادرات افغانستان استند. هند همچنان یکی از بزرگترین شرکای بازرگانی است. روابط مستحکم دوجانبه میان این دو کشور برای ایجاد فرصت‌های کاروبار برای بازرگانان افغان، کارهای مشترک و جلب سرمایه‌گذاری نوید خوبی است.

افغانستان هند را به خاطر کمک دوامدار، تعهد و آموزش دیپلماتان، پولیس و نظامیان افغان، به عنوان دوستى براى تمام فصول خود می‌داند. در پهلوی آن، آشنایی افغان‌ها با تكنولوژي از طریق نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مختلف در هند که در اصل سازنده اند به اقتصاد کشور در آینده نزدیک سودهایی خواهد داشت. افغانستان برای هند زمینه گردشگری طبی را فراهم ساخته است و همچنان، هزاران دانش آموز افغان در نهادهای تحصیلی هند درس می‌‎خوانند و از آن جا فارغ می‌شوند. علاوه بر آن، افغانستان به عنوان یکی از همپیمانان بسیار قابل اعتماد هند، می‌تواند یک موقعیت جیواستراتیژیک را با دسترسی هند به آسیای مرکزی فراهم کند که هند می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند تا داد و ستد اش را تقویت کند و در این بخش، بیشتر در منطقه نفوذ پیدا کند.

این کار قوت افغانستان را مجسم می‌سازد و در تغییر آن از یک کشور کمک گیرنده به یک شریک با ارزش بازرگانی کمک خواهد کرد. اگر کشورهای منطقه به گونه مشترک افغانستان را در مبارزه با هراس‌افگنی کمک کنند، پس همان گونه که رییس جمهور محمد اشرف غنی گفته است، "افغانستان می‌تواند به چهار راه آسیا مبدل شود، جایی که در آن کالاها، افکار و مردم از هر سو جاری خواهند شد".

طاهر قادری شارژدافير (سرپرست)  سفارت جمهوري اسلامي افغانستان در دهلی نو است.

هم‌رسانی کنید