Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناتو متعهد است افغانستان را در رسیدن به صلح پایدار همکاری کند

این یک مقطع حساس تاریخی برای افغانستان است چون افغانان آماده میشوند تا آینده کشور شانرا از طریق مذاکرات بین الافغانی رقم بزنند. بعد از چندین دهه جنگ و درگیری، مردم افغانستان و جهان با امید و آرزو، نظاره گر تأمین صلح هستند.

مسیر رسیدن به صلح هرگز سهل و آسان نبوده است. ما نقش رهبران افغانستان و نیروهای امنیتی افغان را در رسیدن به این مرحله تمجید میکنیم. آنها در حفاظت از مردم افغانستان و رسیدن به یک راه حل صلح آمیز، تعهد خویش را در عمل نشان دادند. در طول راه مشکلات و موانع زیادی وجود داشته و در آینده نیز مشکلات بیشتر از این وجود خواهد داشت. اما اکنون بهترین فرصت برای صلح بوجود آمده که باید از آن برای منافع تمام افغانان و ایجاد ثبات طولانی مدت در افغانستان استفاده شود. 

برای افغانان فواید بسیاری در اتحاد و همبستگی نسبت به تفرقه و جدایی وجود دارد. یک جمهوریت متحد میتواند یک جمهوریت قدرتمند باشد که قادر به نگهداری دستاورد های که به زحمت بدست آمده، خواهد بود. حمایت مردمی الزامی است. مذاکرات همه شمول و شفاف زمینه مشارکت مردم افغانستان را جهت تأمین صلح پایدار، فراهم خواهد کرد.

در مذاکرات، سازش با جانب مقابل و گذشت از بعضی چیزها یک امر اجتناب ناپذیر است. هر دو طرف باید از خود انعطاف پذیری و نرمش نشان داده و با حسن نیت با هم مذاکره نمایند. مردم افغانستان خواهان یک صلح با عزت هستند. ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی یک امر کلیدی است.

کاهش قابل ملاحظه خشونت ها باید در رأس مذاکرات باشد تا باور و اطمینان مردم افغانستان روی روند صلح و پیامدهای آن حاصل گردد. مردم افغانستان برای مدت بسیار طولانی رنج دیده و قربانی بوده اند. در نبود ترس از خشونت، برای آنها امکان فراهم خواهد گردید تا از فرصت های که در نتیجه صلح بوجود میاید، استفاده نمایند. یک افغانستان با ثبات و صلح آمیز به افغانان این امکان را فراهم خواهد نمود تا از طریق بازسازی کشور خویش یک آینده مرفه را برای همه بوجود بیاورند. 

در طی دو دهۀ گذشته افغانستان پیشرفت های زیادی نموده است. این دستاوردها به کمک ناتو و بقیه کشورهای جامعه جهانی بدست آمده اند. افغانستان در بخش‌های همچو امید به زندگی، مرگ و میر اطفال، تعلیم و تربیه (به شمول دختران)، آزادی بیان و مشارکت زنان در تمام بخش‌های زندگی اجتماعی پیشرفت‌های داشته است. 

افغانان قربانی‌های زیادی داده اند. آنها نمیخواهند این دستاوردها دوباره از دست بروند، و نه هم ما این را میخواهیم. جامعه جهانی میخواهد به حمایت خود از یک افغانستان که از این پیشرفت‌ها و دستاوردها حفاظت نموده و آنها را حفظ نماید، ادامه دهد. و این امر زمانی ممکن است که حقوق اساسی بشر، به شمول حقوق زنان و اقلیت ها و همچنان حقوق مدنی حفظ شوند. در پایان، صلح پایدار فقط از طریق یک توافق جامع صلح که خشونت ها را پایان داده، حقوق بشری تمام افغانان را حفظ و حاکمیت قانون را تأمین نموده و تضمین نماید که افغانستان هرگز بار دیگر به لانه امن گروه های تروریستی مبدل نمیشود، تضمین شده میتواند. ما به حمایت خویش از هرگونه تلاش ها در این راستا، قاطعانه متعهد هستیم. 

به حیث ناتو، ما علاقه ویژه به حفظ و پایداری نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان داریم. متحدان و همکاران ناتو افتخار دارند که اردو و پولیس ملی افغان را آموزش داده و تمویل نموده اند. نیروهای امنیتی حیثیت ستون فقرات ملت افغان را داشته که نماد وحدت ملی و حرفه ای بودن میباشد. نهاد های امنیتی پایدار و نیروهای امنیتی توانمند همچنان ستون اساسی ثبات و امنیت در طولانی مدت خواهند بود که از جا گرفتن گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان جلوگیری خواهند نمود. 

ما همچنان متعهد هستیم تا افغانستان را در راستای رسیدن به یک آینده صلح آمیز و مصئون کمک نماییم. برعلاوه تداوم ماموریت حمایت قاطع که مشمول آموزش، مشورت و کمک نیروهای امنیتی میباشد، حمایت مالی ما نیز از سکتور امنیتی ادامه دارد. حفظ و نگهداری یک سیستم امنیتی پایدار به نفع همه بوده و برای امنیت افغانستان، ثبات منطقه و امنیت تمام متحدان و همکاران ناتو یک امر کلیدی میباشد. ما بر تعهد خویش مبنی بر حمایت از افغانان و نیروهای امنیتی افغان جهت دستیابی به صلح و امنیت، با هم متحد، مستحکم و قوی ایستاده ایم. ما متنظر پایان موفقانه گفتگوهای صلح هستیم.

ناتو متعهد است افغانستان را در رسیدن به صلح پایدار همکاری کند

در این مقاله، استیفانو پونتیکوروو، سفیر ارشد ملکی ناتو در افغانستان، نوشته است که برای افغانان در اتحاد و همبستگی نسبت به تفرقه و جدایی فواید بسیاری وجود دارد.

Thumbnail

این یک مقطع حساس تاریخی برای افغانستان است چون افغانان آماده میشوند تا آینده کشور شانرا از طریق مذاکرات بین الافغانی رقم بزنند. بعد از چندین دهه جنگ و درگیری، مردم افغانستان و جهان با امید و آرزو، نظاره گر تأمین صلح هستند.

مسیر رسیدن به صلح هرگز سهل و آسان نبوده است. ما نقش رهبران افغانستان و نیروهای امنیتی افغان را در رسیدن به این مرحله تمجید میکنیم. آنها در حفاظت از مردم افغانستان و رسیدن به یک راه حل صلح آمیز، تعهد خویش را در عمل نشان دادند. در طول راه مشکلات و موانع زیادی وجود داشته و در آینده نیز مشکلات بیشتر از این وجود خواهد داشت. اما اکنون بهترین فرصت برای صلح بوجود آمده که باید از آن برای منافع تمام افغانان و ایجاد ثبات طولانی مدت در افغانستان استفاده شود. 

برای افغانان فواید بسیاری در اتحاد و همبستگی نسبت به تفرقه و جدایی وجود دارد. یک جمهوریت متحد میتواند یک جمهوریت قدرتمند باشد که قادر به نگهداری دستاورد های که به زحمت بدست آمده، خواهد بود. حمایت مردمی الزامی است. مذاکرات همه شمول و شفاف زمینه مشارکت مردم افغانستان را جهت تأمین صلح پایدار، فراهم خواهد کرد.

در مذاکرات، سازش با جانب مقابل و گذشت از بعضی چیزها یک امر اجتناب ناپذیر است. هر دو طرف باید از خود انعطاف پذیری و نرمش نشان داده و با حسن نیت با هم مذاکره نمایند. مردم افغانستان خواهان یک صلح با عزت هستند. ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی یک امر کلیدی است.

کاهش قابل ملاحظه خشونت ها باید در رأس مذاکرات باشد تا باور و اطمینان مردم افغانستان روی روند صلح و پیامدهای آن حاصل گردد. مردم افغانستان برای مدت بسیار طولانی رنج دیده و قربانی بوده اند. در نبود ترس از خشونت، برای آنها امکان فراهم خواهد گردید تا از فرصت های که در نتیجه صلح بوجود میاید، استفاده نمایند. یک افغانستان با ثبات و صلح آمیز به افغانان این امکان را فراهم خواهد نمود تا از طریق بازسازی کشور خویش یک آینده مرفه را برای همه بوجود بیاورند. 

در طی دو دهۀ گذشته افغانستان پیشرفت های زیادی نموده است. این دستاوردها به کمک ناتو و بقیه کشورهای جامعه جهانی بدست آمده اند. افغانستان در بخش‌های همچو امید به زندگی، مرگ و میر اطفال، تعلیم و تربیه (به شمول دختران)، آزادی بیان و مشارکت زنان در تمام بخش‌های زندگی اجتماعی پیشرفت‌های داشته است. 

افغانان قربانی‌های زیادی داده اند. آنها نمیخواهند این دستاوردها دوباره از دست بروند، و نه هم ما این را میخواهیم. جامعه جهانی میخواهد به حمایت خود از یک افغانستان که از این پیشرفت‌ها و دستاوردها حفاظت نموده و آنها را حفظ نماید، ادامه دهد. و این امر زمانی ممکن است که حقوق اساسی بشر، به شمول حقوق زنان و اقلیت ها و همچنان حقوق مدنی حفظ شوند. در پایان، صلح پایدار فقط از طریق یک توافق جامع صلح که خشونت ها را پایان داده، حقوق بشری تمام افغانان را حفظ و حاکمیت قانون را تأمین نموده و تضمین نماید که افغانستان هرگز بار دیگر به لانه امن گروه های تروریستی مبدل نمیشود، تضمین شده میتواند. ما به حمایت خویش از هرگونه تلاش ها در این راستا، قاطعانه متعهد هستیم. 

به حیث ناتو، ما علاقه ویژه به حفظ و پایداری نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان داریم. متحدان و همکاران ناتو افتخار دارند که اردو و پولیس ملی افغان را آموزش داده و تمویل نموده اند. نیروهای امنیتی حیثیت ستون فقرات ملت افغان را داشته که نماد وحدت ملی و حرفه ای بودن میباشد. نهاد های امنیتی پایدار و نیروهای امنیتی توانمند همچنان ستون اساسی ثبات و امنیت در طولانی مدت خواهند بود که از جا گرفتن گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان جلوگیری خواهند نمود. 

ما همچنان متعهد هستیم تا افغانستان را در راستای رسیدن به یک آینده صلح آمیز و مصئون کمک نماییم. برعلاوه تداوم ماموریت حمایت قاطع که مشمول آموزش، مشورت و کمک نیروهای امنیتی میباشد، حمایت مالی ما نیز از سکتور امنیتی ادامه دارد. حفظ و نگهداری یک سیستم امنیتی پایدار به نفع همه بوده و برای امنیت افغانستان، ثبات منطقه و امنیت تمام متحدان و همکاران ناتو یک امر کلیدی میباشد. ما بر تعهد خویش مبنی بر حمایت از افغانان و نیروهای امنیتی افغان جهت دستیابی به صلح و امنیت، با هم متحد، مستحکم و قوی ایستاده ایم. ما متنظر پایان موفقانه گفتگوهای صلح هستیم.

هم‌رسانی کنید