Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات خوست از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند.

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده‌های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

در این بخش برنامه گرداننده ذبیح سادات در این باره بحث را انجام داده است.

مهمانان:

نادیه باوی، عضو جامعۀ مدنی و فعال حقوق زن در خوست
مولوی عبدالقدوس، عالم دین و بزرگ قومی
نصیر احمد روشان، عضو جامعۀ مدنی
سید کریم خاکسار، رییس پیشین شورای ولایتی خوست

صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات خوست از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند.

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده‌های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

در این بخش برنامه گرداننده ذبیح سادات در این باره بحث را انجام داده است.

مهمانان:

نادیه باوی، عضو جامعۀ مدنی و فعال حقوق زن در خوست
مولوی عبدالقدوس، عالم دین و بزرگ قومی
نصیر احمد روشان، عضو جامعۀ مدنی
سید کریم خاکسار، رییس پیشین شورای ولایتی خوست

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews