Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات دایکندی از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند. 

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده‌های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

در این بخش برنامه گرداننده نجیب اصیل در این باره بحث را انجام داده است.
مهمانان:

عوض علی اعتمادی، عالم دین و بزرگ قومی
نجیبه سجادی، فعال حقوق زن در دایکندی
سلیمان شریفی، بزرگ قومی
رحمت الله شریعتی، رییس جامعۀ مدنی دایکندی 

صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات دایکندی از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند. 

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده‌های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

در این بخش برنامه گرداننده نجیب اصیل در این باره بحث را انجام داده است.
مهمانان:

عوض علی اعتمادی، عالم دین و بزرگ قومی
نجیبه سجادی، فعال حقوق زن در دایکندی
سلیمان شریفی، بزرگ قومی
رحمت الله شریعتی، رییس جامعۀ مدنی دایکندی 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews