Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات فاریاب از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه در بارۀ مشکلات از امنیت گرفته تا فساد، اقتصاد بیکاری و در کل همه مشکلات مردم صحبت شده است.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

همچنان میزان رضایت مردم ولایت فاریاب از وکلای شان در پارلمان نیز بررسی شده و دیدگاه مردم که به چگونه یک شخصی در آینده رأی خواهند داد نیز برجسته شده است.

مهمانان:

• محمد آصف پیمان، استاد دانشگاه
• غلام سخی نوید، معاون پیشین شورای ولایتی فاریاب
• طارق قیصاری، بزرگ قومی ولسوالی قیصار
• زحل قیصاری، فعال جامعۀ مدنی و حقوق زن
برای تماشای کامل برنامه، به این جا سر بزنید:

صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات فاریاب از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه در بارۀ مشکلات از امنیت گرفته تا فساد، اقتصاد بیکاری و در کل همه مشکلات مردم صحبت شده است.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

همچنان میزان رضایت مردم ولایت فاریاب از وکلای شان در پارلمان نیز بررسی شده و دیدگاه مردم که به چگونه یک شخصی در آینده رأی خواهند داد نیز برجسته شده است.

مهمانان:

• محمد آصف پیمان، استاد دانشگاه
• غلام سخی نوید، معاون پیشین شورای ولایتی فاریاب
• طارق قیصاری، بزرگ قومی ولسوالی قیصار
• زحل قیصاری، فعال جامعۀ مدنی و حقوق زن
برای تماشای کامل برنامه، به این جا سر بزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews