Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بند سلما از سوی نُخست‌وزیرهند گشایش می‌یابد

بند آب‌گردان سلما، نزدیک به صدهزار خانواده را در چهار ولسوالی هرات، از نیروی برق و آب کشاورزی بهره‌مند خواهد ساخت.

این بند تا چند روز دیگر، در دومین سفر نُخست وزیر هند به افغانستان، گشایش می‌یابد.

به باور آگاهان، اگر حکومت برای ساخت بندهای برق در کشور، برنامه‌های بزرگ را روی دست بگیرد، در بسیاری از بخش‌های کشور، اقتصاد بهبود خواهد یافت و نیز زمینه‌های کار برای مردم فراهم خواهند شد.

با گشایش بند آب‌گردان سلما، بسیاری از مشکلات باشنده‌گان این بخش‌ها، حل خواهند شد.

شش‌صد و چهل میلیون متر مکعب آبی که در این بند ذخیره شده است، چهل و دو میگاوات برق تولید می‌کند که بیش از چهل هزار خانواده از این برق بهره خواهند بُرد و نیز هشتاد هزار هکتار زمین کشاورزیِ پنجاه هزار خانواده، سیرآب خواهد شد.

احمد فرهاد خادمی ولسوال چشت هرات می گوید:" ضرورت مبرمی در همین وقت است که که انشاالله بتواند سهولتی را برای همشهریان ما در سطح هرات به وجود بیاورد."

اما، این همه تنها به هرات محدود نخواهد ماند. انتظار می‌رود که با ادامۀ کار ساخت و ساز در این رودِ چهل کیلومتری، بخش‌های دیگری هم از بند سلما سود ببرند.

عبدالبصیرعظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب می گوید:" ما اگر بتوانیم خط انتقال برق را تا ولایت غور هم بتوانیم ادامه بدهیم، می توانیم که به برخی از ولسوالی های آن ولایت هم (از بند سلما) برق رسانی بکنیم."

عبدالرووف انعامی منشی مجلس نماینده‌گان می گوید:"تطبیق پروژه های انکشافی، یکی از راه های حل، یکی از راه هایی است که می تواند امنیت را حمایت بکند و مردم را به رفاه برساند."

در بیش از یک دهه کار در بند سلما، سه صد میلیون دالر هزینه شده است، اما به‌نظر می‌رسد که ادامۀ این ساخت وساز، پول بیشتری نیاز خواهد داشت.

این هزینه، از سوی هند که یکی از بزرگ‌ترین کمک ‌کننده‌های افغانستان است، پرداخته می‌شود.

بند سلما از سوی نُخست‌وزیرهند گشایش می‌یابد

بند آب‌گردان سلما، نزدیک به صدهزار خانواده را در چهار ولسوالی هرات، از نیروی برق و آب کشاورزی بهره

Thumbnail

بند آب‌گردان سلما، نزدیک به صدهزار خانواده را در چهار ولسوالی هرات، از نیروی برق و آب کشاورزی بهره‌مند خواهد ساخت.

این بند تا چند روز دیگر، در دومین سفر نُخست وزیر هند به افغانستان، گشایش می‌یابد.

به باور آگاهان، اگر حکومت برای ساخت بندهای برق در کشور، برنامه‌های بزرگ را روی دست بگیرد، در بسیاری از بخش‌های کشور، اقتصاد بهبود خواهد یافت و نیز زمینه‌های کار برای مردم فراهم خواهند شد.

با گشایش بند آب‌گردان سلما، بسیاری از مشکلات باشنده‌گان این بخش‌ها، حل خواهند شد.

شش‌صد و چهل میلیون متر مکعب آبی که در این بند ذخیره شده است، چهل و دو میگاوات برق تولید می‌کند که بیش از چهل هزار خانواده از این برق بهره خواهند بُرد و نیز هشتاد هزار هکتار زمین کشاورزیِ پنجاه هزار خانواده، سیرآب خواهد شد.

احمد فرهاد خادمی ولسوال چشت هرات می گوید:" ضرورت مبرمی در همین وقت است که که انشاالله بتواند سهولتی را برای همشهریان ما در سطح هرات به وجود بیاورد."

اما، این همه تنها به هرات محدود نخواهد ماند. انتظار می‌رود که با ادامۀ کار ساخت و ساز در این رودِ چهل کیلومتری، بخش‌های دیگری هم از بند سلما سود ببرند.

عبدالبصیرعظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب می گوید:" ما اگر بتوانیم خط انتقال برق را تا ولایت غور هم بتوانیم ادامه بدهیم، می توانیم که به برخی از ولسوالی های آن ولایت هم (از بند سلما) برق رسانی بکنیم."

عبدالرووف انعامی منشی مجلس نماینده‌گان می گوید:"تطبیق پروژه های انکشافی، یکی از راه های حل، یکی از راه هایی است که می تواند امنیت را حمایت بکند و مردم را به رفاه برساند."

در بیش از یک دهه کار در بند سلما، سه صد میلیون دالر هزینه شده است، اما به‌نظر می‌رسد که ادامۀ این ساخت وساز، پول بیشتری نیاز خواهد داشت.

این هزینه، از سوی هند که یکی از بزرگ‌ترین کمک ‌کننده‌های افغانستان است، پرداخته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره