Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

به‌زودی از بند سلما ۳۰ میگاوات برق به هراتیان می‌رسد

تا کمتر از ۱۰ روز دیگر نزدیک به ۳۰ میگاوات برق از بند سلما به شبکۀ برق هرات افزوده خواهد شد.

رییس شرکت برشنا در این ولایت می‌گوید که با توزیع این برق به باشنده‌گان هرات، صنعت و کشاورزی هرات رشد چشم‌گیری خواهند کرد و باشنده‌گان ۴ ولسوالی شرق شهر هرات از برق همیشه‌گی بهره‌مند خواهند شد.

رییس برشنای هرات می‌گوید که نخست برق این بند به شهرک صنعتی و شهر هرات وصل می‌شود و سپس باشنده‌گان ولسوالی‌های شرق شهر هرات پس‌از تکمیل‌شدن شبکۀ برق آنان از این برق بهره خواهند برد.

وحید احمد کامرانی، رییس برق هرات می‌گوید: «بهره‌برداری از این بند برای حل کمبودی‌های برق در هرات بسیار مهم است و ما تلاش داریم در این بخش آماده‌گی‌های مان را داشته باشیم.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان هرات برای گشایش این بند لحظه‌شماری می‌کنند و بهره‌برداری از بند سلما را نتیجۀ دوستی صادقانۀ حکومت هندوستان و جان‌فشانی‌های نیروهای امنیتی کشور می‌دانند.

این باشنده‌گان می‌گویند که گشایش این بند صنعت و کشاورزی را هرات توسعه خواهد داد و برای هزاران تن کار فراهم خواهد شد.

محمد داؤود انصاری، باشندۀ هرات می‌گوید: «بند سلما آرزوی باشنده‌گان هرات بود و ما از بهره‌برداری این بند بسیار خرسند هستیم.»

داؤود رحمانی، باشندۀ هرات می‌گوید: «من خیلی خرسند هستم که بلاخره این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد؛ چون با بهره‌برداری این بند مشکلات زیادی باشنده‌گان هرات حل خواهند شد.»

رییس برشنای هرات می‌گوید که خط انتقال برق بند سلما از ولسوالی چشت تا نیروگاه نور جهاد در شهر هرات ساخته شده‌است و یک دستگاه ویژۀ تنظیم برق در این نیروگاه در انتظار رسیدن برق بند سلما است.

قرار است تا کمتر از ۱۰ روز دیگر بند سلمای هرات که سد دوستی افغانستان - هند نامگذاری شده‌است با حضور رهبران افغانستان و هندوستان گشایش یابد. در نخستین روز گشایش این بند ۲۸ میگاوات برق تولیدشده از توربین‌های بند سلما به شبکۀ برق هرات وصل خواهد شد.

به‌زودی از بند سلما ۳۰ میگاوات برق به هراتیان می‌رسد

تا کمتر از ۱۰ روز دیگر نزدیک به ۳۰ میگاوات برق از بند سلما به شبکۀ برق هرات افزوده خواهد شد.
رییس

Thumbnail

تا کمتر از ۱۰ روز دیگر نزدیک به ۳۰ میگاوات برق از بند سلما به شبکۀ برق هرات افزوده خواهد شد.

رییس شرکت برشنا در این ولایت می‌گوید که با توزیع این برق به باشنده‌گان هرات، صنعت و کشاورزی هرات رشد چشم‌گیری خواهند کرد و باشنده‌گان ۴ ولسوالی شرق شهر هرات از برق همیشه‌گی بهره‌مند خواهند شد.

رییس برشنای هرات می‌گوید که نخست برق این بند به شهرک صنعتی و شهر هرات وصل می‌شود و سپس باشنده‌گان ولسوالی‌های شرق شهر هرات پس‌از تکمیل‌شدن شبکۀ برق آنان از این برق بهره خواهند برد.

وحید احمد کامرانی، رییس برق هرات می‌گوید: «بهره‌برداری از این بند برای حل کمبودی‌های برق در هرات بسیار مهم است و ما تلاش داریم در این بخش آماده‌گی‌های مان را داشته باشیم.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان هرات برای گشایش این بند لحظه‌شماری می‌کنند و بهره‌برداری از بند سلما را نتیجۀ دوستی صادقانۀ حکومت هندوستان و جان‌فشانی‌های نیروهای امنیتی کشور می‌دانند.

این باشنده‌گان می‌گویند که گشایش این بند صنعت و کشاورزی را هرات توسعه خواهد داد و برای هزاران تن کار فراهم خواهد شد.

محمد داؤود انصاری، باشندۀ هرات می‌گوید: «بند سلما آرزوی باشنده‌گان هرات بود و ما از بهره‌برداری این بند بسیار خرسند هستیم.»

داؤود رحمانی، باشندۀ هرات می‌گوید: «من خیلی خرسند هستم که بلاخره این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد؛ چون با بهره‌برداری این بند مشکلات زیادی باشنده‌گان هرات حل خواهند شد.»

رییس برشنای هرات می‌گوید که خط انتقال برق بند سلما از ولسوالی چشت تا نیروگاه نور جهاد در شهر هرات ساخته شده‌است و یک دستگاه ویژۀ تنظیم برق در این نیروگاه در انتظار رسیدن برق بند سلما است.

قرار است تا کمتر از ۱۰ روز دیگر بند سلمای هرات که سد دوستی افغانستان - هند نامگذاری شده‌است با حضور رهبران افغانستان و هندوستان گشایش یابد. در نخستین روز گشایش این بند ۲۸ میگاوات برق تولیدشده از توربین‌های بند سلما به شبکۀ برق هرات وصل خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره