Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روند توزیع دوزهای واکسین روسیه آغاز شد

مرکز پیکار با بیماری کووید نزده رورسیه می‌گوید که توزیع واکسین ضدکرونای "اسپوتنیک‌وی" از روز شنبه برای استفاده گروه‌های در معرض خطر در ۷۰ کلینیک پایتخت این کشور، آغاز شد.

درمرحله نخست قراراست آسیب پذیر ترین افراد جامعۀ روسیه از جمله پزشکان و آموزگاران مکتب‌ها واکسین شوند.

این واکسین به‌گونۀ رایه‌گان در دستررس شهروندان روسیه، قرار خواهد گرفت.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، هفتۀ گذشته فرمان اجرای طرح ملی واکسیناسیون داوطلبانه را صادر کرده‌است.

به گفتۀ پوتین، در چند روز آینده دو میلیون دوز واکسین کرونا در این کشور، تولید خواهد شد.

بر بنیاد خبر گزاری رویترز، این واکسین یکی از دو واکسین در این کشور است که به‌گونۀ داخلی تأیید شده‌است. این کشور بالای واکسین سومی نیز، کار می‌کند.

ماه گذشته، روسیه اعلام کرد که کارایی این واکسین ۹۲ درصد است و مردم را از بیماری کووید نزده، نجات خواهد داد.

تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۳۹ هزار تن به بیماری کووید نزده در این کشور، مبتلا شده‌اند.

همچنان، پیش از ۴۳ هزار تن دیگر در نتیجۀ این بیماری در این کشور، جان باخته‌اند.

روند توزیع دوزهای واکسین روسیه آغاز شد

این واکسین به‌گونۀ رایه‌گان در دستررس شهروندان روسیه، قرار خواهد گرفت.

Thumbnail

مرکز پیکار با بیماری کووید نزده رورسیه می‌گوید که توزیع واکسین ضدکرونای "اسپوتنیک‌وی" از روز شنبه برای استفاده گروه‌های در معرض خطر در ۷۰ کلینیک پایتخت این کشور، آغاز شد.

درمرحله نخست قراراست آسیب پذیر ترین افراد جامعۀ روسیه از جمله پزشکان و آموزگاران مکتب‌ها واکسین شوند.

این واکسین به‌گونۀ رایه‌گان در دستررس شهروندان روسیه، قرار خواهد گرفت.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، هفتۀ گذشته فرمان اجرای طرح ملی واکسیناسیون داوطلبانه را صادر کرده‌است.

به گفتۀ پوتین، در چند روز آینده دو میلیون دوز واکسین کرونا در این کشور، تولید خواهد شد.

بر بنیاد خبر گزاری رویترز، این واکسین یکی از دو واکسین در این کشور است که به‌گونۀ داخلی تأیید شده‌است. این کشور بالای واکسین سومی نیز، کار می‌کند.

ماه گذشته، روسیه اعلام کرد که کارایی این واکسین ۹۲ درصد است و مردم را از بیماری کووید نزده، نجات خواهد داد.

تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۳۹ هزار تن به بیماری کووید نزده در این کشور، مبتلا شده‌اند.

همچنان، پیش از ۴۳ هزار تن دیگر در نتیجۀ این بیماری در این کشور، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید