Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تطبیق واکسین ویروس کرونا در عربستان سعودی

تطبیق واکسین ویروس کرونا در عربستان سعودی، آغاز شده‌است و اولین دوز این واکسین برای محمدبن سلمان، ولیعهد این کشور نیز، تطبیق شد.

وزارت صحت عربستان سعودی، می‌گوید که اکنون این واکسین برای شمار بیشتری از شهروندان این کشور تطبیق خواهد شد. 

عربستان سعودی از ثبت ۱۷۸ رویداد مثبت ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در این کشور، خبر داده‌است. 

بربنیاد اطلاعات دانشگاه جانز هاپکینز امریکا، در عربستان سعودی ۶ هزار و ۱۵۹ تن درنتیجۀ بیماری کووید نزده، جان باخته‌اند.

آغاز واکسیناسیون در کشورهای اتحادیه اروپا

واکسیناسیون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تزریق واکسین شرکت‌های داروسازی "فایزر" امریکا و "بیون تک" آلمان به افراد آسیب‌پذیر، آغاز شد. 

محموله‌های واکسین کرونا از روز جمعه وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده بود.

شماری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا از اولین کشورهایی بودند که درگیر بحران همه‌گیری بیماری کوید نزده شدند.

تاکنون بیش از ۱۶ میلیون تن به بیماری کووید نزده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مبتلا شده‌اند و نیز بیش از ۳۳۶ هزار تن جان خود را از دست دادند.

هم‌زمان با تشخیص نخستین رویداد مثبت گونۀ تازه ویروس کرونا در فرانسه، این کشور نخستین محموله واکسین ویروس کرونا را نیز دریافت کرد.

مقام‌های فرانسه‌یی گفته‌اند که مردی‌که به‌گونۀ تازۀ ویروس کرونا مبتلا شده‌است، در اوضاع خوبی به سر می‌برد و این واکسین را دریافت خواهد کرد.

مانند بسیاری از کشورهای دیگر، فرانسه نیز می‌خواهد که نخست، افراد در معرض خطر مانند کارمندان صحی از این واکسین‌ها، بهره‌مند شوند.

فرانک هوت، مسؤول داروخانه‌های شهر پاریس در این باره گفت: "ما ۱۹ هزار و ۵۰۰ دُز واکسین داریم. این واکسین‌ها در دمای منفی ۸۰ درجه نگهداری می‌شوند و سپس به شفاخانه‌های و خانه‌های سالمندان، فرستاده خواهند شد."

فرانسه می‌خواهد که تطبیق واکسین را برای شهروندان این کشور به روز یک‌شنبه آغاز کند و انتظار می‌رود که تا نیمه‌های سال آینده میلادی، میلیون‌ها تن از شهروندان این کشور، واکسین ویروس کرونا را دریافت کنند.

در همین حال، فرانسه تأیید کرد که نخستین گونه جهش یافته ویروس کرونا، در بدن یک شهروند این کشور که از بریتانیا بازگشته‌است، تشخیص شده است؛ اما این مرد حتا علایم بیماری کووید نزده را ندارد و در انزوای خانه‌گی، به سر می‌برد.

تطبیق واکسین ویروس کرونا در عربستان سعودی

وزارت صحت عربستان سعودی، می‌گوید که اکنون این واکسین برای شمار بیشتری از شهروندان این کشور تطبیق خواهد شد.

Thumbnail

تطبیق واکسین ویروس کرونا در عربستان سعودی، آغاز شده‌است و اولین دوز این واکسین برای محمدبن سلمان، ولیعهد این کشور نیز، تطبیق شد.

وزارت صحت عربستان سعودی، می‌گوید که اکنون این واکسین برای شمار بیشتری از شهروندان این کشور تطبیق خواهد شد. 

عربستان سعودی از ثبت ۱۷۸ رویداد مثبت ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در این کشور، خبر داده‌است. 

بربنیاد اطلاعات دانشگاه جانز هاپکینز امریکا، در عربستان سعودی ۶ هزار و ۱۵۹ تن درنتیجۀ بیماری کووید نزده، جان باخته‌اند.

آغاز واکسیناسیون در کشورهای اتحادیه اروپا

واکسیناسیون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تزریق واکسین شرکت‌های داروسازی "فایزر" امریکا و "بیون تک" آلمان به افراد آسیب‌پذیر، آغاز شد. 

محموله‌های واکسین کرونا از روز جمعه وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده بود.

شماری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا از اولین کشورهایی بودند که درگیر بحران همه‌گیری بیماری کوید نزده شدند.

تاکنون بیش از ۱۶ میلیون تن به بیماری کووید نزده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مبتلا شده‌اند و نیز بیش از ۳۳۶ هزار تن جان خود را از دست دادند.

هم‌زمان با تشخیص نخستین رویداد مثبت گونۀ تازه ویروس کرونا در فرانسه، این کشور نخستین محموله واکسین ویروس کرونا را نیز دریافت کرد.

مقام‌های فرانسه‌یی گفته‌اند که مردی‌که به‌گونۀ تازۀ ویروس کرونا مبتلا شده‌است، در اوضاع خوبی به سر می‌برد و این واکسین را دریافت خواهد کرد.

مانند بسیاری از کشورهای دیگر، فرانسه نیز می‌خواهد که نخست، افراد در معرض خطر مانند کارمندان صحی از این واکسین‌ها، بهره‌مند شوند.

فرانک هوت، مسؤول داروخانه‌های شهر پاریس در این باره گفت: "ما ۱۹ هزار و ۵۰۰ دُز واکسین داریم. این واکسین‌ها در دمای منفی ۸۰ درجه نگهداری می‌شوند و سپس به شفاخانه‌های و خانه‌های سالمندان، فرستاده خواهند شد."

فرانسه می‌خواهد که تطبیق واکسین را برای شهروندان این کشور به روز یک‌شنبه آغاز کند و انتظار می‌رود که تا نیمه‌های سال آینده میلادی، میلیون‌ها تن از شهروندان این کشور، واکسین ویروس کرونا را دریافت کنند.

در همین حال، فرانسه تأیید کرد که نخستین گونه جهش یافته ویروس کرونا، در بدن یک شهروند این کشور که از بریتانیا بازگشته‌است، تشخیص شده است؛ اما این مرد حتا علایم بیماری کووید نزده را ندارد و در انزوای خانه‌گی، به سر می‌برد.

هم‌رسانی کنید