Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش آموزان دختر در هرات دستاوردهای شان را به نمایش گذاشتند

پس از بازگشایی مکتب‌های دخترانه در هرات، دانش آموزان مکتب دخترانه افغان-ترک دستاوردهای یک ساله‌ شان را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشتند.

این دستاوردها شامل ربات‌های گونه‌گون، پژوهش‌های کیمیایی و ساینسی و ساخت نرم افزارهای موبایل استند.

از سویی هم، شماری از دانش آموزان دختر در هرات خواهان فراهم شدن زمینه‌های پیشرفت برای دختران از سوی امارت اسلامی استند.

هانیه کمال، یکی از دانش آموزان گفت: «ما برای جهان نشان می‌دهیم که افغانستان هم می‌تواند خیلی پیشرفت‌ها داشته باشد. درست است که شرایطی است که مکاتب باز نیست، ولی ما بازهم فعالیت خود را انجام می‌دهیم.»

دختران که دستاردهای ‌شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند، اظهار امیدواری می‌کنند که در آینده بتوانند دستاردهای بیشتر در عرصه دانش و پژوهش داشته باشند.

محمد عارف عرفان، مسوول مکاتب افغان-ترک در هرات به طلوع‌نیوز گفت: «صد پروژه را ما به نمایش گذاشتیم. این پروژه‌ها بخش رباتیک و انواع دیگر مانند بخش فزیک و گیم استند.»

پس از سقوط حکومت پیشین، مکاتب دخترانه در هرات از صنف هفت تا دوازدهم به روی دانش‌آموزان دختر بیش از دوماه بسته بود، اما تمام این مکاتب روز دوشنبه به روی دانش‌آموزان بازگشایی شدند.

این درحالی‌ست که هنوز هم در بیشتر ولایات کشور مکاتب متوسطه و لیسه به روی دانش‌آموزان دختر بسته اند.

دانش آموزان دختر در هرات دستاوردهای شان را به نمایش گذاشتند

دانش آموزان مکتب دختران افغان-ترک دستاوردهای شان که شامل ربات، پژوهش‌های کیمیاوی و ساینسی و ساخت نرم‌افزار استند را به نمایش گذاشتند.

تصویر بندانگشتی

پس از بازگشایی مکتب‌های دخترانه در هرات، دانش آموزان مکتب دخترانه افغان-ترک دستاوردهای یک ساله‌ شان را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشتند.

این دستاوردها شامل ربات‌های گونه‌گون، پژوهش‌های کیمیایی و ساینسی و ساخت نرم افزارهای موبایل استند.

از سویی هم، شماری از دانش آموزان دختر در هرات خواهان فراهم شدن زمینه‌های پیشرفت برای دختران از سوی امارت اسلامی استند.

هانیه کمال، یکی از دانش آموزان گفت: «ما برای جهان نشان می‌دهیم که افغانستان هم می‌تواند خیلی پیشرفت‌ها داشته باشد. درست است که شرایطی است که مکاتب باز نیست، ولی ما بازهم فعالیت خود را انجام می‌دهیم.»

دختران که دستاردهای ‌شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند، اظهار امیدواری می‌کنند که در آینده بتوانند دستاردهای بیشتر در عرصه دانش و پژوهش داشته باشند.

محمد عارف عرفان، مسوول مکاتب افغان-ترک در هرات به طلوع‌نیوز گفت: «صد پروژه را ما به نمایش گذاشتیم. این پروژه‌ها بخش رباتیک و انواع دیگر مانند بخش فزیک و گیم استند.»

پس از سقوط حکومت پیشین، مکاتب دخترانه در هرات از صنف هفت تا دوازدهم به روی دانش‌آموزان دختر بیش از دوماه بسته بود، اما تمام این مکاتب روز دوشنبه به روی دانش‌آموزان بازگشایی شدند.

این درحالی‌ست که هنوز هم در بیشتر ولایات کشور مکاتب متوسطه و لیسه به روی دانش‌آموزان دختر بسته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره