Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد نهادی برای پشتیبانی شاعران و نویسنده‌گان

یک نویسنده در ولایت کندز، برای پشتیبانی شاعران و نویسنده‌گان، با هزینه شخصی‌اش یک نهاد فرهنگی ساخته است. 

این نهاد که خانه فرهنگی نام دارد با اثرهای هنری، هنرهای تجسمی، کتاب‌ها و دست ساخت‌های هنری دیگر  تزیین شده است. 

ضیاءالحق ضیایی، مسوول خانه فرهنگی، گفت: «از همان روزهای آغاز تاسیس تا کنون برنامه‌های فرهنگی ادبی ما در همین خانه فرهنگی برگذار کردیم برنامه‌های نقد و رونمایی، برنامه تقدیر و تمجید از شاعران بوده اند.»

به گفته این نویسنده تمامی اثرهای هنری که در این مرکز فرهنگی دیده می‌شوند، اثرهای هنرمندان این ولایت استند و شماری زیادی برای دیدن این اثرها به این مرکز می‌روند.

ضیاءالحق ضیایی، مسوول خانه فرهنگی در این باره گفت: «تعداد زیاد از خطاط‌ها شبکه کارها، هکاک‌ها نیز روی کارشدند و امروز خانه فرهنگی به یک مکان گردشگری در زون شمال شرق تبدیل شده است.» ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز بر پشتیبانی از فعالیت‌های ادبی و فرهنگی تاکید می‌ورزد.

داد محمد منصور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز، گفت: «نهاد‌های فرهنگی که در ولایت کندز فعالیت ندارند خواهش ما از اینها همین است تا بیایند و فعالیت خود را دوباره آغاز بکنند و امارت اسلامی از انان حمایت می‌کند.»

این در حالیست که پس از تحولات پسین در کشور فعالیت‌های بیشتر نهادهای فرهنگی و ادبی در این ولایت متوقف شده اند و این توقف نگرانی فرهنگیان این ولایت را به بار آورده است.

محمد نعیم عسکر، شاعر و نویسنده، گفت: «دو و سه نشست ما داشتیم از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ کندز، خواهش ما همین است به اینها توجه صورت بگیرد و انجمن‌ها فعال شود و مردم در آن سهم بگیرند.»

ایجاد نهادی برای پشتیبانی شاعران و نویسنده‌گان

به گفته این نویسنده تمامی اثرهای هنری که در این مرکز فرهنگی دیده می‌شوند، اثرهای هنرمندان این ولایت استند و شماری زیادی برای دیدن این اثرها به این مرکز می‌روند.

تصویر بندانگشتی

یک نویسنده در ولایت کندز، برای پشتیبانی شاعران و نویسنده‌گان، با هزینه شخصی‌اش یک نهاد فرهنگی ساخته است. 

این نهاد که خانه فرهنگی نام دارد با اثرهای هنری، هنرهای تجسمی، کتاب‌ها و دست ساخت‌های هنری دیگر  تزیین شده است. 

ضیاءالحق ضیایی، مسوول خانه فرهنگی، گفت: «از همان روزهای آغاز تاسیس تا کنون برنامه‌های فرهنگی ادبی ما در همین خانه فرهنگی برگذار کردیم برنامه‌های نقد و رونمایی، برنامه تقدیر و تمجید از شاعران بوده اند.»

به گفته این نویسنده تمامی اثرهای هنری که در این مرکز فرهنگی دیده می‌شوند، اثرهای هنرمندان این ولایت استند و شماری زیادی برای دیدن این اثرها به این مرکز می‌روند.

ضیاءالحق ضیایی، مسوول خانه فرهنگی در این باره گفت: «تعداد زیاد از خطاط‌ها شبکه کارها، هکاک‌ها نیز روی کارشدند و امروز خانه فرهنگی به یک مکان گردشگری در زون شمال شرق تبدیل شده است.» ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز بر پشتیبانی از فعالیت‌های ادبی و فرهنگی تاکید می‌ورزد.

داد محمد منصور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز، گفت: «نهاد‌های فرهنگی که در ولایت کندز فعالیت ندارند خواهش ما از اینها همین است تا بیایند و فعالیت خود را دوباره آغاز بکنند و امارت اسلامی از انان حمایت می‌کند.»

این در حالیست که پس از تحولات پسین در کشور فعالیت‌های بیشتر نهادهای فرهنگی و ادبی در این ولایت متوقف شده اند و این توقف نگرانی فرهنگیان این ولایت را به بار آورده است.

محمد نعیم عسکر، شاعر و نویسنده، گفت: «دو و سه نشست ما داشتیم از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ کندز، خواهش ما همین است به اینها توجه صورت بگیرد و انجمن‌ها فعال شود و مردم در آن سهم بگیرند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره