Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پژوهش: کارگیری از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیان‌بار است

بربنیاد پژوهش یک نهاد امریکایی، کارگیری از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیان‌بار است.

بررسی‌های برخی از پژوهشگران امریکایی نشان می‌دهند که نود درصد نوجوانان سیزده تا هفده ساله، بیش‌تر سرگرم کارگیری از شبکه‌های اجتماعی استند و این کار سلامت روان آنان را سخت زیان می‌رساند.

یافته‌های این پژوهشگران نشان می‌دهند که کارگیری نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی همچون تیک تاک، انستاگرام، فیسبوک و شبکه‌های دیگر، اعتماد به نفس جوانان را کاهش می‌دهد و اثرهای منفی بر سلامت روان نوجوان نیز دارد.

ویوک مورتی، پژوهشگر در این باره گفت: «ما باید زمانی را که فرزندان مان در شبکه‌‌های اجتماعی سپری می‌کنند، عاقلانه ارزیابی کنیم. سلامت و تندرستی آنان به توجه ما در این زمینه بستگی دارد.»

اما در سال‌های پسین نوجوانان در افغانستان نیز بیش‌تر به کارگیری از شبکه‌های دلبستگی پیدا کردند.

اما علت روآوردن نوجوانان در افغانستان به کارگیری از شبکه‌های اجتماعی چیست؟

صفا فرزه‌یی، روان شناس، گفت: «بی‌کاری، جوان که بی‌کار ماند می‌رود به سوی شبکه‌های اجتماعی. دوم بی‌انگیزه بودن برای درس و تحصیل و سوم اینکه فرصت زیادی که در اختیار شان گذشته می‌شود.»

عصمت‌الله هاشمی، روان شناس، گفت: «امروز باید جوانان برنامه دقیق داشته باشند، باید برای خود برنامه‌ریزی بکنند، هدف تعیین بکنند و راه‌های متعددی را بیابند تا به اهداف شان برسند.»

در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که راهکارهای تازه‌یی را برای چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان مدنظر گرفته است.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما باید کار بکنیم روی بدیل آن، جوانان را تشویق کنیم که به کتاب روبیاورند.»

از سویی هم، فعالیت‌های اجتماعی، اطلاع رسانی، یافتن دوستان تازه، به اشتراک گذاشتن خلاقیت‌ها و اثرهای هنری و بخش‌های دیگر از مواردی استند که سودمند پنداشته می‌شوند.

پژوهش: کارگیری از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیان‌بار است

بررسی‌های برخی از پژوهشگران امریکایی نشان می‌دهند که نود درصد نوجوانان سیزده تا هفده ساله، بیش‌تر سرگرم کارگیری از شبکه‌های اجتماعی استند و این کار سلامت روان آنان را سخت زیان می‌رساند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد پژوهش یک نهاد امریکایی، کارگیری از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیان‌بار است.

بررسی‌های برخی از پژوهشگران امریکایی نشان می‌دهند که نود درصد نوجوانان سیزده تا هفده ساله، بیش‌تر سرگرم کارگیری از شبکه‌های اجتماعی استند و این کار سلامت روان آنان را سخت زیان می‌رساند.

یافته‌های این پژوهشگران نشان می‌دهند که کارگیری نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی همچون تیک تاک، انستاگرام، فیسبوک و شبکه‌های دیگر، اعتماد به نفس جوانان را کاهش می‌دهد و اثرهای منفی بر سلامت روان نوجوان نیز دارد.

ویوک مورتی، پژوهشگر در این باره گفت: «ما باید زمانی را که فرزندان مان در شبکه‌‌های اجتماعی سپری می‌کنند، عاقلانه ارزیابی کنیم. سلامت و تندرستی آنان به توجه ما در این زمینه بستگی دارد.»

اما در سال‌های پسین نوجوانان در افغانستان نیز بیش‌تر به کارگیری از شبکه‌های دلبستگی پیدا کردند.

اما علت روآوردن نوجوانان در افغانستان به کارگیری از شبکه‌های اجتماعی چیست؟

صفا فرزه‌یی، روان شناس، گفت: «بی‌کاری، جوان که بی‌کار ماند می‌رود به سوی شبکه‌های اجتماعی. دوم بی‌انگیزه بودن برای درس و تحصیل و سوم اینکه فرصت زیادی که در اختیار شان گذشته می‌شود.»

عصمت‌الله هاشمی، روان شناس، گفت: «امروز باید جوانان برنامه دقیق داشته باشند، باید برای خود برنامه‌ریزی بکنند، هدف تعیین بکنند و راه‌های متعددی را بیابند تا به اهداف شان برسند.»

در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که راهکارهای تازه‌یی را برای چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان مدنظر گرفته است.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما باید کار بکنیم روی بدیل آن، جوانان را تشویق کنیم که به کتاب روبیاورند.»

از سویی هم، فعالیت‌های اجتماعی، اطلاع رسانی، یافتن دوستان تازه، به اشتراک گذاشتن خلاقیت‌ها و اثرهای هنری و بخش‌های دیگر از مواردی استند که سودمند پنداشته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره