تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایالات متحده شبکه اجتماعی تیک تاک را در امریکا ممنوع می‌سازد

ایالات متحده امریکا، شبکه اجتماعی تیک تاک را در امریکا ممنوع می‌سازد. دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که به زودی در این باره یک فرمان اجرایی صادر خواهد کرد.

امریکا، تیک تاک را یک ابزار جاسوسی چین می داند که هدف از آن، گردآوری اطلاعات شهروندان امریکا و نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. 

اما چین این ادعاها را بی بنیاد می داند. 

پس از آن که نهادهای امنیتی و استخباراتی امریکا، از نگرانی های شان در باره کارکرد شبکه اجتماعی تیک تاک سخن گفتند، رییس جمهور امریکا می گوید که این شبکه را در امریکا مسدود خواهد کرد. 

او دیروز گفته بود که در باره تیک تاک تصمیم خواهد گرفت. 

آقای ترمپ گفت: «شاید کارهایی انجام دهیم؛ زیرا چندین گزینه داریم. خواهیم دید که چی خواهد شد؛ اما در باره تیک تاک، چندین گزینه زیر نظر است.»

نهادهای امنیتی امریکا نگران استند که تیک تاک با توجه به شمار بلند کاربرانش، یک ابزار جاسوسی حکومت چین است که اطلاعات شخصی شهروندان امریکا را گردآوری می کند؛ اما چین این اتهام را بی بنیاد می داند. 

تیک تاک بیش از یک اعشاریه پنج میلیارد بار دانلود شده است و هفتمین شبکه اجتماعی پر طرفدار در جهان گفته می شود. 

وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «علت تلاش های امریکا برای ممنوع ساختن شرکت های مشخص چینی در امریکا، امنیت ملی، دموکراسی، آزادی و عدالت نیست. علت اصلی این است که این شرکت ها چینی استند و در این صنعت، پیشتاز استند.»

چین و ایالات متحده روابط پر تنشی داشته اند که پس از به قدرت رسیدن دانلد ترمپ، به ویژه در دو سال اخیر تیره تر شده اند. رفتار چین در برابر مسلمانان در سنکیانگ، مسایل تجارتی و جاسوسی بزرگترین تنش ها در روابط دو کشور را دامن زده اند.

ایالات متحده شبکه اجتماعی تیک تاک را در امریکا ممنوع می‌سازد

امریکا، تیک تاک را یک ابزار جاسوسی چین می داند که هدف از آن، گردآوری اطلاعات و نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. 

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا، شبکه اجتماعی تیک تاک را در امریکا ممنوع می‌سازد. دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که به زودی در این باره یک فرمان اجرایی صادر خواهد کرد.

امریکا، تیک تاک را یک ابزار جاسوسی چین می داند که هدف از آن، گردآوری اطلاعات شهروندان امریکا و نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. 

اما چین این ادعاها را بی بنیاد می داند. 

پس از آن که نهادهای امنیتی و استخباراتی امریکا، از نگرانی های شان در باره کارکرد شبکه اجتماعی تیک تاک سخن گفتند، رییس جمهور امریکا می گوید که این شبکه را در امریکا مسدود خواهد کرد. 

او دیروز گفته بود که در باره تیک تاک تصمیم خواهد گرفت. 

آقای ترمپ گفت: «شاید کارهایی انجام دهیم؛ زیرا چندین گزینه داریم. خواهیم دید که چی خواهد شد؛ اما در باره تیک تاک، چندین گزینه زیر نظر است.»

نهادهای امنیتی امریکا نگران استند که تیک تاک با توجه به شمار بلند کاربرانش، یک ابزار جاسوسی حکومت چین است که اطلاعات شخصی شهروندان امریکا را گردآوری می کند؛ اما چین این اتهام را بی بنیاد می داند. 

تیک تاک بیش از یک اعشاریه پنج میلیارد بار دانلود شده است و هفتمین شبکه اجتماعی پر طرفدار در جهان گفته می شود. 

وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «علت تلاش های امریکا برای ممنوع ساختن شرکت های مشخص چینی در امریکا، امنیت ملی، دموکراسی، آزادی و عدالت نیست. علت اصلی این است که این شرکت ها چینی استند و در این صنعت، پیشتاز استند.»

چین و ایالات متحده روابط پر تنشی داشته اند که پس از به قدرت رسیدن دانلد ترمپ، به ویژه در دو سال اخیر تیره تر شده اند. رفتار چین در برابر مسلمانان در سنکیانگ، مسایل تجارتی و جاسوسی بزرگترین تنش ها در روابط دو کشور را دامن زده اند.

هم‌رسانی کنید