Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری نمایشگاه ربات‌ها در هرات

دختران ربات‌ساز افغانستان که در رقابت‌های گونه‌گون بیرون مرزی با ساخت ربات‌ها افتخار آفرینی کرده‌اند اکنون این ربات‌ها را در ولایت هرات به نمایش گذاشتند.

این دختران که دانش آموزان مکتب و زیر هژده سال استند خلاقیت‌های شان را در بازی‌های کمپیوتری، ربات ساز و صنایع دستی نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

نام یکی از این ربات‌ها "آسوا" است و یکی از پرهزینه ترین رباتی است که از سوی این دختران در رقابت‌‌های کانادا ساخته شده است.

از این ربات در کارخانه‌ها برای حمل و نقل وسایل سنگین که از توان انسان بیرون است کار گرفته می‌شود.

فاطمه قادریان، مربی تیم دختران ربات ساز، گفت: «این را می توانیم در کارخانه ها برای حمل و نقل خیلی سنگین که خارج از توانایی یک انسان است، استفاده کنیم.»

ندا امیری، طرح بازی‌ها، گفت: «این ربات برای بخش امنیتی است. ربات دیگر عکس سه بعدی می‌گیرد.»

دیجیتال سیتیزن فند که این نماشیگاه را برگزار کرده است فعالیت‌هایش را هفت سال پیش از ده مکتب دخترانه هرات آغاز کرد و تاکنون  در حدود ۱۴ هزار دانش آموز  در بخش ربات ساز و فناوری‌های نوین آموزش دیده اند.

رویا محبوب، بنیاد گذار دیجیتال سیتیزن فند، گفت: «ما یک برنامه بسیار بزرگتر داریم. بعد از نوروز است که در کابل برگزار خواهد شد.»

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، گفت: «وسایل ضرورت داریم تولید کنیم و میخریم و روی آن سرمایه گذاری می کنیم... و یک سرمایه گذاری روی تربیه است و یک سرمایه گذاری به خاطری لابی گری برای این تیم ها است.»

TOLOnews

برگزاری نمایشگاه ربات‌ها در هرات

والی هرات می‌گوید که تلاش‌ها برای تقویت بیشتر ربات‌سازی در این ولایت، ادامه دارند.  

Thumbnail

دختران ربات‌ساز افغانستان که در رقابت‌های گونه‌گون بیرون مرزی با ساخت ربات‌ها افتخار آفرینی کرده‌اند اکنون این ربات‌ها را در ولایت هرات به نمایش گذاشتند.

این دختران که دانش آموزان مکتب و زیر هژده سال استند خلاقیت‌های شان را در بازی‌های کمپیوتری، ربات ساز و صنایع دستی نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

نام یکی از این ربات‌ها "آسوا" است و یکی از پرهزینه ترین رباتی است که از سوی این دختران در رقابت‌‌های کانادا ساخته شده است.

از این ربات در کارخانه‌ها برای حمل و نقل وسایل سنگین که از توان انسان بیرون است کار گرفته می‌شود.

فاطمه قادریان، مربی تیم دختران ربات ساز، گفت: «این را می توانیم در کارخانه ها برای حمل و نقل خیلی سنگین که خارج از توانایی یک انسان است، استفاده کنیم.»

ندا امیری، طرح بازی‌ها، گفت: «این ربات برای بخش امنیتی است. ربات دیگر عکس سه بعدی می‌گیرد.»

دیجیتال سیتیزن فند که این نماشیگاه را برگزار کرده است فعالیت‌هایش را هفت سال پیش از ده مکتب دخترانه هرات آغاز کرد و تاکنون  در حدود ۱۴ هزار دانش آموز  در بخش ربات ساز و فناوری‌های نوین آموزش دیده اند.

رویا محبوب، بنیاد گذار دیجیتال سیتیزن فند، گفت: «ما یک برنامه بسیار بزرگتر داریم. بعد از نوروز است که در کابل برگزار خواهد شد.»

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، گفت: «وسایل ضرورت داریم تولید کنیم و میخریم و روی آن سرمایه گذاری می کنیم... و یک سرمایه گذاری روی تربیه است و یک سرمایه گذاری به خاطری لابی گری برای این تیم ها است.»

TOLOnews

هم‌رسانی کنید