تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

تصویرهای تازۀ مریخ که نشان می‌دهند سیاره سرخ سرد و زمستانی است

تصویرهای تازه‌یی که از سطح مریخ برداشته شده اند، نشان می‌دهند که سیاره سرخ سرد و زمستانی است.

این تصویرها که از سوی مارس اکسپرس، مأموریت اکتشاف فضا ارسال شده هم‌چنان نشان می‌دهند که مریخ یک سیارۀ بسیار عجیب است.

مأموریت اکتشاف فضایی مارس اکسپرس توسط آژانس فضایی اروپا برای کاوش سیارۀ مریخ پرتاب شده است.

تصویرهایی که از سیارۀ مریخ فرستاده شده‌اند، از دهانۀ کارالیوف که به قطب شمال مریخ نزدیک است، برداشته شده‌اند.

بربنیاد اطلاعات ناسا، دهانۀ کارالیوف ۲۸ کیلومتر پهنا و ۱.۸ کیلومتر ضخامت دارد که پوشیده از یخ می‌باشد.

دانش و فناوری

تصویرهای تازۀ مریخ که نشان می‌دهند سیاره سرخ سرد و زمستانی است

تصویرهایی که از سیارۀ مریخ فرستاده شده‌اند، از دهانۀ کارالیوف که به قطب شمال مریخ نزدیک است، برداشته شده‌اند.

Thumbnail

تصویرهای تازه‌یی که از سطح مریخ برداشته شده اند، نشان می‌دهند که سیاره سرخ سرد و زمستانی است.

این تصویرها که از سوی مارس اکسپرس، مأموریت اکتشاف فضا ارسال شده هم‌چنان نشان می‌دهند که مریخ یک سیارۀ بسیار عجیب است.

مأموریت اکتشاف فضایی مارس اکسپرس توسط آژانس فضایی اروپا برای کاوش سیارۀ مریخ پرتاب شده است.

تصویرهایی که از سیارۀ مریخ فرستاده شده‌اند، از دهانۀ کارالیوف که به قطب شمال مریخ نزدیک است، برداشته شده‌اند.

بربنیاد اطلاعات ناسا، دهانۀ کارالیوف ۲۸ کیلومتر پهنا و ۱.۸ کیلومتر ضخامت دارد که پوشیده از یخ می‌باشد.

هم‌رسانی کنید