تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش امریکا برای منع استفاده از تولیدات هواوی

رویترز گزارش داده‌است که شمارش از سناتوران امریکایی لایحه‌یی را معرفی کرده‌اند که برمبنی آن شریک سازی اطلاعات با کشورهایی‌که از تولیدات شرکت چینی هواوی استفاده می‌کنند، منع قرار داده خواهد شد.

ایالات متحده، پیش از این کمپاینی را در برابر این شرکت چینی راه انداخته بود و گفته بود که این شرکت برای چین جاسوسی می‌کند.

در پی این کمپاین‌ها، سال گذشته امریکا بدلیل آن‌چه که نگرانی‌های امنیتی خواند، شرکت هواوی را در فهرست سیاه تجارتی قرار داد.

اما، شرکت هواوی این ادعا را رد می‌کند.

ایالات متحده در حالی است لایحه را آماده‌ کرده‌است که چند روز پیش بریتانیا نیز دربارۀ تمدید قراردادهای خود با این شرکت تردید کرده بود.

تلاش امریکا برای منع استفاده از تولیدات هواوی

این لایحه در حالی به دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرد که چند روز پیش بریتانیا نیز در مورد تمدید قراردادهای خود با شرکت هواوی تردید کرده بود.

Thumbnail

رویترز گزارش داده‌است که شمارش از سناتوران امریکایی لایحه‌یی را معرفی کرده‌اند که برمبنی آن شریک سازی اطلاعات با کشورهایی‌که از تولیدات شرکت چینی هواوی استفاده می‌کنند، منع قرار داده خواهد شد.

ایالات متحده، پیش از این کمپاینی را در برابر این شرکت چینی راه انداخته بود و گفته بود که این شرکت برای چین جاسوسی می‌کند.

در پی این کمپاین‌ها، سال گذشته امریکا بدلیل آن‌چه که نگرانی‌های امنیتی خواند، شرکت هواوی را در فهرست سیاه تجارتی قرار داد.

اما، شرکت هواوی این ادعا را رد می‌کند.

ایالات متحده در حالی است لایحه را آماده‌ کرده‌است که چند روز پیش بریتانیا نیز دربارۀ تمدید قراردادهای خود با این شرکت تردید کرده بود.

هم‌رسانی کنید