تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

حساب‌های فسبوکی صدها شهروند اندونیزیا بسته شدند

صدها حساب‌ کاربری، صفحه و گروپ فسبوکی در اندونیزیا بسته شده‌اند. فسبوک گفته این حساب‌ها با گروپ‌های آنلاینی که خبرهای جعلی و نفرت‌انگیز را در این کشور منتشر می‌کردند، پیوند دارند.

همزمان با این، پولیس اندونیزیا سه تن را به اتهام نشر اخبار جعلی و نفرت‌انگیز در فسبوک بازداشت کرده‌است. گفته شده‌است که این افراد از سوی گروه‌های مشخصی در بدل پول این اخبار را در فسبوک منتشر می‌کردند.

 ناتانیل گلیچر، مدیر سیاست‌گذاری سایبری فیسبوک ضمن تأیید این خبر به رویترز گفته است که این افراد با نشر خبرهای جعلی در تلاش تحت شعاع قرار دادن گفت‌وگوهای کلیدی در اندونیزیا بودند.

در اندونیزیا در حدود صدمیلیون کاربر از فسبوک استفاده می‌کنند. قرار است در ماه اپریل سال جاری میلادی، انتخابات ریاست‌جمهوری در اندونیزیا برگزار شود و بیم آن می‌رود که خبرهای جعلی نتیجۀ احتمالی انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد.

این در حالی است که فیسبوک از سوی بسیاری از کشورها زیر فشار قرار دارد تا از نشر خبرهای جعلی در این شبکه جلوگیری کند.

در ماه جنوری، مسؤولان فسبوک اعلام کردند که دو مرکزی را ایجاد کرده‌اند تا از نشر خبرهای جعلی در پلتفورم‌های این شبکۀ اجتماعی جلوگیری کنند.

دانش و فناوری

حساب‌های فسبوکی صدها شهروند اندونیزیا بسته شدند

پولیس اندونیزیا سه تن را به اتهام نشر اخبار جعلی و نفرت‌انگیز در فسبوک بازداشت کرده‌است.

Thumbnail

صدها حساب‌ کاربری، صفحه و گروپ فسبوکی در اندونیزیا بسته شده‌اند. فسبوک گفته این حساب‌ها با گروپ‌های آنلاینی که خبرهای جعلی و نفرت‌انگیز را در این کشور منتشر می‌کردند، پیوند دارند.

همزمان با این، پولیس اندونیزیا سه تن را به اتهام نشر اخبار جعلی و نفرت‌انگیز در فسبوک بازداشت کرده‌است. گفته شده‌است که این افراد از سوی گروه‌های مشخصی در بدل پول این اخبار را در فسبوک منتشر می‌کردند.

 ناتانیل گلیچر، مدیر سیاست‌گذاری سایبری فیسبوک ضمن تأیید این خبر به رویترز گفته است که این افراد با نشر خبرهای جعلی در تلاش تحت شعاع قرار دادن گفت‌وگوهای کلیدی در اندونیزیا بودند.

در اندونیزیا در حدود صدمیلیون کاربر از فسبوک استفاده می‌کنند. قرار است در ماه اپریل سال جاری میلادی، انتخابات ریاست‌جمهوری در اندونیزیا برگزار شود و بیم آن می‌رود که خبرهای جعلی نتیجۀ احتمالی انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد.

این در حالی است که فیسبوک از سوی بسیاری از کشورها زیر فشار قرار دارد تا از نشر خبرهای جعلی در این شبکه جلوگیری کند.

در ماه جنوری، مسؤولان فسبوک اعلام کردند که دو مرکزی را ایجاد کرده‌اند تا از نشر خبرهای جعلی در پلتفورم‌های این شبکۀ اجتماعی جلوگیری کنند.

هم‌رسانی کنید