Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌یابی نرم‌افزار ساخته شدۀ توسط جوانان افغان به یک رقابت جهانی

گروهی از جوانان که نرم‌افزاری برای نظارت بر انتخابات ساخته بودند اکنون می‌گویند که این نرم‌افزار شان در یک رقابت جهانی تا نیمه نهایی راه یافته است.

این جوانان می‌گویند که آنان نرم افزار «ای واچ» یا نظارت بر انتخابات را از بهر آن نامزد این رقابت کردند تا نام افغانستان از فهرست فساد اداری بیرون شود و افغانستان همچون نمونه‌یی از شفافیت و مبارزه با فساد اداری شناخته شود.

این جوانان می‌گویند که نرم افزار «ای واچ» مرحله ارزیابی فنی را که  پاسخ‌گوی یک مشکل بزرگ است سپری کرده است و تنها نرم افزار در بخش شفافیت در مرحله نیمه نهایی این رقابت است.

این نرم افزار سال پار رونمایی شد و اکنون با هشتاد نرم افزار دیگر در بخش فن‌آوری اطلاعاتی رقابت جهانی «جی آی اس تی» در امریکا  قرار گرفته است.

علی رضا حسینی، رییس نهاد میند افغانستان، گفت: «هدف اساسی که میند افغانستان در این برنامه اشتراک کرد این بود که ما می‌خواستیم نام افغانستان را که فعلا بیشتر می‌گویند ما در صدر جدول فساد اداری قرار داریم، این را تغییر بدهیم.»

بربنیاد گفته‌های این جوانان، نرم افزار «ای واچ» به گونه‌‌ی طراحی شده است که می‌توان در برگزاری انتخابات شفاف از آن کار گرفت. اکنون این نرم افزار برای راه یافتن به مرحله نهایی به رای آنلاین از سراسر جهان نیاز دارد.

فرشاد میرزایی، معاون نهاد میند افغانستان، گفت: «این اپلکیشن هم می‌تواند در پروسه انتخابات شفافیت بیاورد و هم اینکه پروسه را سریعتر بسازد.»

این جوانان می‌گویند که اگر نرم افزار «ای واچ» در مرحله نهایی در میان بیست و چهار نرم افزار برنده اعلام شود، آنان می‌توانند که نرم افزاری بعدی شان درباره  مبارزه با فساد بسازند.

راه‌یابی نرم‌افزار ساخته شدۀ توسط جوانان افغان به یک رقابت جهانی

این نرم افزار سال پار رونمایی شد و اکنون با هشتاد نرم افزار دیگر در بخش فن‌آوری اطلاعاتی رقابت جهانی «جی آی اس تی» در امریکا  قرار گرفته است.

تصویر بندانگشتی

گروهی از جوانان که نرم‌افزاری برای نظارت بر انتخابات ساخته بودند اکنون می‌گویند که این نرم‌افزار شان در یک رقابت جهانی تا نیمه نهایی راه یافته است.

این جوانان می‌گویند که آنان نرم افزار «ای واچ» یا نظارت بر انتخابات را از بهر آن نامزد این رقابت کردند تا نام افغانستان از فهرست فساد اداری بیرون شود و افغانستان همچون نمونه‌یی از شفافیت و مبارزه با فساد اداری شناخته شود.

این جوانان می‌گویند که نرم افزار «ای واچ» مرحله ارزیابی فنی را که  پاسخ‌گوی یک مشکل بزرگ است سپری کرده است و تنها نرم افزار در بخش شفافیت در مرحله نیمه نهایی این رقابت است.

این نرم افزار سال پار رونمایی شد و اکنون با هشتاد نرم افزار دیگر در بخش فن‌آوری اطلاعاتی رقابت جهانی «جی آی اس تی» در امریکا  قرار گرفته است.

علی رضا حسینی، رییس نهاد میند افغانستان، گفت: «هدف اساسی که میند افغانستان در این برنامه اشتراک کرد این بود که ما می‌خواستیم نام افغانستان را که فعلا بیشتر می‌گویند ما در صدر جدول فساد اداری قرار داریم، این را تغییر بدهیم.»

بربنیاد گفته‌های این جوانان، نرم افزار «ای واچ» به گونه‌‌ی طراحی شده است که می‌توان در برگزاری انتخابات شفاف از آن کار گرفت. اکنون این نرم افزار برای راه یافتن به مرحله نهایی به رای آنلاین از سراسر جهان نیاز دارد.

فرشاد میرزایی، معاون نهاد میند افغانستان، گفت: «این اپلکیشن هم می‌تواند در پروسه انتخابات شفافیت بیاورد و هم اینکه پروسه را سریعتر بسازد.»

این جوانان می‌گویند که اگر نرم افزار «ای واچ» در مرحله نهایی در میان بیست و چهار نرم افزار برنده اعلام شود، آنان می‌توانند که نرم افزاری بعدی شان درباره  مبارزه با فساد بسازند.

هم‌رسانی کنید