تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رونمایی طرح تازه اپل و گوگل برای ردیابی بیماران کوویدنزده

شرکت‌های گوگل و‌ اپل روز چهارشنبه از فن‌آوری جدیدی رونمایی کردند که قادر است بیماران کوویدنزده را به‌گونه فزیکی ردیابی کند.

این شرکت‌ها هفته گذشته اعلام کردند که در نظر  دارند در یک ابتکار مشترک برای مقابله با شیوع کرونا یک فن‌آوری ردیابی تماس‌ فیزیکی را برای استفاده عموم مردم ارائه کنند.

این فن‌‌آوری کسانی را که با فرد مبتلا در تماس بوده‌اند شناسایی می‌کند.

اپل و گوگل هم‌چنان گفته‌اند که ۲۲ کشور در جهان و چندین ایالت در امریکا بدنبال دست‌یابی این فن‌آوری استند.
 
آگاهان می‌گویند که کارگیری از این فن‌آوری از شیوه‌های جدید مبارزه در برابر کوویدنزده پنداشته ‌می‌شود.

 بربنیاد این طرح مشترک شرکت‌های اپل و گوگل، ارائه خدمات ردیابی تماس فیزیکی در دو مرحله  قابل اجرا خواهد بود.

قرار است تا ماه ثور سال روان این فن‌آوری در دسترس مردم قرار بگیرد.

شرکت‌های اپل و گوگل اطمینان داده‌اند که حریم خصوصی کاربر در جریان استفاده از این فن‌آوری مصون خواهد بود.

 ردیابی تماس فیزیکی یک روش در بهداشت عمومی است و شامل یافتن آن عده از افراد می‌شود که با فرد مبتلا به کرونا در تماس بوده‌اند. 
در مرحله بعد به این افراد اطلاع داده می‌شود که یا مراقب مشاهده نشانه‌های بیماری در خود باشند و یا خود را در محل مناسب و یا خانه قرنطین کنند.

پیش از این ۱۳۰ کارشناس‌ اروپایی اعلام کرده بودند که توانسته‌اند طرحی را آماده کنند که بر روی آن می‌توان اپلیکیشن‌های ملی برای ردیابی کرونا را نصب کرد.
 
اپل و گوگل اعلام کرده‌اند که فن‌آوری آن‌ها محل حضور و هویت کاربران را ذخیره نخواهد کرد و تنها تماس نزدیک با افراد مشخص خواهد شد.

رونمایی طرح تازه اپل و گوگل برای ردیابی بیماران کوویدنزده

شرکت‌های اپل و گوگل اطمینان داده‌اند که حریم خصوصی کاربر در جریان استفاده از این فن‌آوری مصون خواهد بود.

Thumbnail

شرکت‌های گوگل و‌ اپل روز چهارشنبه از فن‌آوری جدیدی رونمایی کردند که قادر است بیماران کوویدنزده را به‌گونه فزیکی ردیابی کند.

این شرکت‌ها هفته گذشته اعلام کردند که در نظر  دارند در یک ابتکار مشترک برای مقابله با شیوع کرونا یک فن‌آوری ردیابی تماس‌ فیزیکی را برای استفاده عموم مردم ارائه کنند.

این فن‌‌آوری کسانی را که با فرد مبتلا در تماس بوده‌اند شناسایی می‌کند.

اپل و گوگل هم‌چنان گفته‌اند که ۲۲ کشور در جهان و چندین ایالت در امریکا بدنبال دست‌یابی این فن‌آوری استند.
 
آگاهان می‌گویند که کارگیری از این فن‌آوری از شیوه‌های جدید مبارزه در برابر کوویدنزده پنداشته ‌می‌شود.

 بربنیاد این طرح مشترک شرکت‌های اپل و گوگل، ارائه خدمات ردیابی تماس فیزیکی در دو مرحله  قابل اجرا خواهد بود.

قرار است تا ماه ثور سال روان این فن‌آوری در دسترس مردم قرار بگیرد.

شرکت‌های اپل و گوگل اطمینان داده‌اند که حریم خصوصی کاربر در جریان استفاده از این فن‌آوری مصون خواهد بود.

 ردیابی تماس فیزیکی یک روش در بهداشت عمومی است و شامل یافتن آن عده از افراد می‌شود که با فرد مبتلا به کرونا در تماس بوده‌اند. 
در مرحله بعد به این افراد اطلاع داده می‌شود که یا مراقب مشاهده نشانه‌های بیماری در خود باشند و یا خود را در محل مناسب و یا خانه قرنطین کنند.

پیش از این ۱۳۰ کارشناس‌ اروپایی اعلام کرده بودند که توانسته‌اند طرحی را آماده کنند که بر روی آن می‌توان اپلیکیشن‌های ملی برای ردیابی کرونا را نصب کرد.
 
اپل و گوگل اعلام کرده‌اند که فن‌آوری آن‌ها محل حضور و هویت کاربران را ذخیره نخواهد کرد و تنها تماس نزدیک با افراد مشخص خواهد شد.

هم‌رسانی کنید