تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت گوگل صحفه‌اش را با بیرق افغانستان مزین ساخت

شرکت انترنتی گوگل امروز (دوشنبه ۲۸ اسد) صفحه‌اش را با  بیرق افغانستان مزین ساخته است.

این شرکت برای تجلیل از یک صدمین سالروز استقلال کشور بیرق افغانستان را درصفحه "سرچ" یا جستجوی این شرکت گذاشته است.

کاربران انترنت درافغانستان امروز با باز کردن صفحه گوگل با بیرق افغانستان استقبال می‌شوند.

درهمین حال، برج خلیفه دبی با بیرق افغانستان چراغان می‌شود.

قراراست امشب بلند ترین برج جهان یعنی برج خلیفه در شهر دبی با چراغ‌های گونه‌گون مزین شود و بیرق افغانستان را به نمایش بگذارد.

هدف ازاین کار تجلیل ازیکصدمین سالروز استقلال کشور گفته شده است.

این درحالی است که امروز یک صدمین سالروز استقلال کشور است.

افغانستان درست یک صد سال پیش از امروز استقلال اش را ازنگلیس گرفت.

ملت افغانستان  سه بار جنگ‌های  شدیدی را با انگلیس‌ها انجام دادند، اولین جنگ افغان _ انگلیس در بین  سالهای  ۱۸۳۹ و ۱۸۴۲ بود که این جنگ توسط غازی محمد اکبرخان به نفع افغانان به پیروزی رسید و قشون امپراتوری همان وقت انگلیس شکست خورد.

جنگ دوم افغان انگلیس در بین سال‌های ۱۸۷۸ و ۱۸۸۰ میلادی رخ داد که آنهم به نفع افغانان تمام شد.

و جنگ سوم افغان – انگلیس هم در ششم ماه می سال ۱۹۱۹ آغاز و در ماه اگیست این سال پایان یافت که منتج به استرداد استقلال افغانستان شد.

در ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ که مصادف است با ۱۹ اگست سال ۱۹۱۹ میلادی انگلیس‌‌ها مجبور به امضای معاهده استقلال افغانستان شدند.

غازی امان الله خان شاه همان وقت افغانستان از انگلیس خواست که به شکل صلح آمیز افغانستان را ترک کنند و استقلال کشور را به رسمیت بشناسند، اما آنها نپذیرفتند و آمان الله خان را مجبور به مبارزه مسلحانه در برابر آنان گردید.

شرکت گوگل صحفه‌اش را با بیرق افغانستان مزین ساخت

کاربران انترنت درافغانستان امروز با باز کردن صفحه گوگل با بیرق افغانستان استقبال می‌شوند.

Thumbnail

شرکت انترنتی گوگل امروز (دوشنبه ۲۸ اسد) صفحه‌اش را با  بیرق افغانستان مزین ساخته است.

این شرکت برای تجلیل از یک صدمین سالروز استقلال کشور بیرق افغانستان را درصفحه "سرچ" یا جستجوی این شرکت گذاشته است.

کاربران انترنت درافغانستان امروز با باز کردن صفحه گوگل با بیرق افغانستان استقبال می‌شوند.

درهمین حال، برج خلیفه دبی با بیرق افغانستان چراغان می‌شود.

قراراست امشب بلند ترین برج جهان یعنی برج خلیفه در شهر دبی با چراغ‌های گونه‌گون مزین شود و بیرق افغانستان را به نمایش بگذارد.

هدف ازاین کار تجلیل ازیکصدمین سالروز استقلال کشور گفته شده است.

این درحالی است که امروز یک صدمین سالروز استقلال کشور است.

افغانستان درست یک صد سال پیش از امروز استقلال اش را ازنگلیس گرفت.

ملت افغانستان  سه بار جنگ‌های  شدیدی را با انگلیس‌ها انجام دادند، اولین جنگ افغان _ انگلیس در بین  سالهای  ۱۸۳۹ و ۱۸۴۲ بود که این جنگ توسط غازی محمد اکبرخان به نفع افغانان به پیروزی رسید و قشون امپراتوری همان وقت انگلیس شکست خورد.

جنگ دوم افغان انگلیس در بین سال‌های ۱۸۷۸ و ۱۸۸۰ میلادی رخ داد که آنهم به نفع افغانان تمام شد.

و جنگ سوم افغان – انگلیس هم در ششم ماه می سال ۱۹۱۹ آغاز و در ماه اگیست این سال پایان یافت که منتج به استرداد استقلال افغانستان شد.

در ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ که مصادف است با ۱۹ اگست سال ۱۹۱۹ میلادی انگلیس‌‌ها مجبور به امضای معاهده استقلال افغانستان شدند.

غازی امان الله خان شاه همان وقت افغانستان از انگلیس خواست که به شکل صلح آمیز افغانستان را ترک کنند و استقلال کشور را به رسمیت بشناسند، اما آنها نپذیرفتند و آمان الله خان را مجبور به مبارزه مسلحانه در برابر آنان گردید.

هم‌رسانی کنید