Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نمایشگاه ابزارهای هوشمند رباتیک در کابل برگزار شد

دانش آموزان خانه رباتیک افغانستان، ابزارهای هوشمند رباتیک ساخته شده شان را روز شنبه (۱۹ عقرب) در نمایشگاهی زیر نام "آفرینش در یک نگاه" در کابل به نمایش گذاشتند.

این دانش‌آموزان ابزارهایی ساخته اند که می‌گویند توان شناسایی افراد زخمی و نیازمند کمک را دارند و نیز برای جابجایی بارها در میدان‌های هوایی بکار برده میشود.

مسؤولان خانۀ ربایتک افغانستان، می‌گویند که قرار است در آیندۀ نزدیک یک گروه ۳۳ نفری این نهاد برای اشتراک در رقابت‌های جهانی ربات سازی به مالیزیا برود.

امدادگر هوشمند، یکی از این ابزارها است که برای شناسایی افراد زخمی در کنار جاده ساخته شده است. این ابزار هوشمند در نقش یک موتر کمک رسان، افراد نیازمند کمک را گردآوری می کند.

مجتبی رضایی، مدیر خانه رباتیک افغانستان و موسسه آموزشی خصوصی آفرینش گفت:« این نمایشگاه همه ساله در ماه هشتم یعنی ماه عقرب برگزار میشود. در نمایشگاه امسال خوشبختانه دستآوردهای خوبی داشتیم، نمونه‌هایی از ساخته‌های رباتیکی دانش‌آموزان و فعالیت‌های آموزشی شان.»

ابزارهایی که با آن می‌شود بازی یی شبیه فوتبال را انجام داد، روبات انتقال دهنده خاک و نمونه‌هایی از کارهای دیگر خانه رباتیک افغانستان در هشت غرفه این نمایشگاه دیده می‌شوند.   

آمنه رحیمی، معاون موسسه آموزشی خصوصی آفرینش گفت:« سالانه دانش‌آموزان ما در رقابت‌های جهانی در بخش‌های روباتیک اشتراک می‌کنند، آنان تاکنون دستآوردهای خوبی در این رقابت‌ها داشته اند و مقام‌های خوبی را بدست آورده اند.»

همچنان، دانش آموزان با بازی‌های آموزشی یی که عملکرد ذهنی شان را به آزمایش می‌گیرند برای رقابت‌های جهانی آماده می‌شوند.

این دانش‌آموز میتواند در کمتر از هشت دقیقه نزدیک به دوصد پرسش ریاضی را بگونه ذهنی و بی کارگیری از ماشین حساب و ابزارهای دیگر پاسخ بگوید. 

زاهدالله عطایی، دانش آموز خانه رباتیک افغانستان و موسسه آموزشی خصوصی آفرینش گفت:« این بازی‌های ذهنی اثرگذاری بسیار خوبی داشته است. با انجام این بازی ما می توانیم پرسش‌های ریاضی راسریع تر از ماشین حساب پاسخ بگوییم و یک محاسبه ذهنی است که توان ذهنی ما را بلند می‌برد.»

فرزانه حیدری، دانش آموز خانه رباتیک افغانستان و موسسه آموزشی خصوصی آفرینش گفت: «این کتاب‌ها برای ما کمک می‌کند که بیشتر از این که در نهادهای آموزشی دیگر زبان انگلیسی را بیآموزیم، این زبان را در این نهاد خوبتر یاد بگیریم.»

خانه رباتیک افغانستان از سال هزار و سه صد و هشتاد و شش به اینسو فعالیتش را در بخش ربات سازی  ابتدا در مکتب‌های هرات و سپس در شماری از مکتب‌های کابل آغاز کرد.

این نهاد، آیده و طرح ربات سازی را در کنار درس‌های مکتب برای دانش‌آموزان آموزش میدهد.

نمایشگاه ابزارهای هوشمند رباتیک در کابل برگزار شد

ربات انتقال دهنده خاک و نمونه‌هایی از کارهای دیگر خانه رباتیک افغانستان در هشت غرفه این نمایشگاه دیده می‌شوند.   

Thumbnail

دانش آموزان خانه رباتیک افغانستان، ابزارهای هوشمند رباتیک ساخته شده شان را روز شنبه (۱۹ عقرب) در نمایشگاهی زیر نام "آفرینش در یک نگاه" در کابل به نمایش گذاشتند.

این دانش‌آموزان ابزارهایی ساخته اند که می‌گویند توان شناسایی افراد زخمی و نیازمند کمک را دارند و نیز برای جابجایی بارها در میدان‌های هوایی بکار برده میشود.

مسؤولان خانۀ ربایتک افغانستان، می‌گویند که قرار است در آیندۀ نزدیک یک گروه ۳۳ نفری این نهاد برای اشتراک در رقابت‌های جهانی ربات سازی به مالیزیا برود.

امدادگر هوشمند، یکی از این ابزارها است که برای شناسایی افراد زخمی در کنار جاده ساخته شده است. این ابزار هوشمند در نقش یک موتر کمک رسان، افراد نیازمند کمک را گردآوری می کند.

مجتبی رضایی، مدیر خانه رباتیک افغانستان و موسسه آموزشی خصوصی آفرینش گفت:« این نمایشگاه همه ساله در ماه هشتم یعنی ماه عقرب برگزار میشود. در نمایشگاه امسال خوشبختانه دستآوردهای خوبی داشتیم، نمونه‌هایی از ساخته‌های رباتیکی دانش‌آموزان و فعالیت‌های آموزشی شان.»

ابزارهایی که با آن می‌شود بازی یی شبیه فوتبال را انجام داد، روبات انتقال دهنده خاک و نمونه‌هایی از کارهای دیگر خانه رباتیک افغانستان در هشت غرفه این نمایشگاه دیده می‌شوند.   

آمنه رحیمی، معاون موسسه آموزشی خصوصی آفرینش گفت:« سالانه دانش‌آموزان ما در رقابت‌های جهانی در بخش‌های روباتیک اشتراک می‌کنند، آنان تاکنون دستآوردهای خوبی در این رقابت‌ها داشته اند و مقام‌های خوبی را بدست آورده اند.»

همچنان، دانش آموزان با بازی‌های آموزشی یی که عملکرد ذهنی شان را به آزمایش می‌گیرند برای رقابت‌های جهانی آماده می‌شوند.

این دانش‌آموز میتواند در کمتر از هشت دقیقه نزدیک به دوصد پرسش ریاضی را بگونه ذهنی و بی کارگیری از ماشین حساب و ابزارهای دیگر پاسخ بگوید. 

زاهدالله عطایی، دانش آموز خانه رباتیک افغانستان و موسسه آموزشی خصوصی آفرینش گفت:« این بازی‌های ذهنی اثرگذاری بسیار خوبی داشته است. با انجام این بازی ما می توانیم پرسش‌های ریاضی راسریع تر از ماشین حساب پاسخ بگوییم و یک محاسبه ذهنی است که توان ذهنی ما را بلند می‌برد.»

فرزانه حیدری، دانش آموز خانه رباتیک افغانستان و موسسه آموزشی خصوصی آفرینش گفت: «این کتاب‌ها برای ما کمک می‌کند که بیشتر از این که در نهادهای آموزشی دیگر زبان انگلیسی را بیآموزیم، این زبان را در این نهاد خوبتر یاد بگیریم.»

خانه رباتیک افغانستان از سال هزار و سه صد و هشتاد و شش به اینسو فعالیتش را در بخش ربات سازی  ابتدا در مکتب‌های هرات و سپس در شماری از مکتب‌های کابل آغاز کرد.

این نهاد، آیده و طرح ربات سازی را در کنار درس‌های مکتب برای دانش‌آموزان آموزش میدهد.

هم‌رسانی کنید