تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرواز آزمایشی هواپیمای بوئینگ "۷۳۷-مکس" امروز آغاز می‌شود

شرکت بوئینگ، امروز پرواز آزمایشی هواپیمای "۷۳۷ - مکس" را از سر می گیرد.

قرار است که این هواپیماها برای سه روز پرواز آزمایشی داشته باشند.

پرواز این هواپیماهای بوئینگ سال گذشته و پس از دو سقوط که ۳۴۶ کشته بر جا گذاشتند متوقف شد.

این دو رویداد که در فاصله پنج ماه رخ دادند، مشکلاتی را در بخشی از نرم افزارهای این هواپیماها برملا ساختند.

اگر سه روز پرواز آزمایشی با موفقیت سپری شوند، باز هم برای فعال شدن رسمی این هواپیماها به آزمایش های ایمنی دیگری نیز نیاز خواهد بود که ماه ها ادامه خواهند داشت.

به گفتۀ خلبانان، این پروازهای آزمایشی برای دانستن سطح ایمنی و محافظتی این هواپیماها است.

پرواز آزمایشی هواپیمای بوئینگ "۷۳۷-مکس" امروز آغاز می‌شود

پرواز این هواپیماهای بوئینگ سال گذشته و پس از دو سقوط که ۳۴۶ کشته بر جا گذاشتند متوقف شد.

تصویر بندانگشتی

شرکت بوئینگ، امروز پرواز آزمایشی هواپیمای "۷۳۷ - مکس" را از سر می گیرد.

قرار است که این هواپیماها برای سه روز پرواز آزمایشی داشته باشند.

پرواز این هواپیماهای بوئینگ سال گذشته و پس از دو سقوط که ۳۴۶ کشته بر جا گذاشتند متوقف شد.

این دو رویداد که در فاصله پنج ماه رخ دادند، مشکلاتی را در بخشی از نرم افزارهای این هواپیماها برملا ساختند.

اگر سه روز پرواز آزمایشی با موفقیت سپری شوند، باز هم برای فعال شدن رسمی این هواپیماها به آزمایش های ایمنی دیگری نیز نیاز خواهد بود که ماه ها ادامه خواهند داشت.

به گفتۀ خلبانان، این پروازهای آزمایشی برای دانستن سطح ایمنی و محافظتی این هواپیماها است.

هم‌رسانی کنید