تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأخیر المپیک توکیو ۱.۹ میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد

برگزارکننده‌گان المپیک توکیو ۲۰۲۰ تخمین زده‌اند که تأخیر در برگزاری این المپیک دوصد میلیارد ین یا ۱.۹ میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد.

کمیتۀ بین‌المللی المپیک و دولت جاپان در ماۀ مارچ اعلام کردند که بازی‌‎های المپیک امسال بدلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق خواهند افتاد.

پیش از لغو این بازی‌ها، جاپان اعلام کرده بود که بیش از ۱.۳۵ تریلیون ین جاپانی را برای برگزاری این بازی‌ها اختصاص داده‌است.

بربنیاد گزارش روزنامه یومی یوری، قرار است کمیتۀ برگزاری المپیک توکیو در ماه دسامبر یک نشست ویژه را در پیوند به تأخیر در برگزاری بازی‌ها برگزار کند.

در یک گزارش رویترز آمده‌‎است که در نخست هزینۀ تأخیر رقابت‌های المپیک توکیو نزدیک به ۳۰۰ میلیارد ین تخمین زده شده بود؛ اما با ساده‌سازی برخی مسایل در برگزاری این رقابت‌ها هزینه کاهش یافته‌است.

تأخیر المپیک توکیو ۱.۹ میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد

پیش از لغو این بازی‌ها، جاپان اعلام کرده بود که بیش از ۱.۳۵ تریلیون ین جاپانی را برای برگزاری این بازی‌ها اختصاص داده‌است.

Thumbnail

برگزارکننده‌گان المپیک توکیو ۲۰۲۰ تخمین زده‌اند که تأخیر در برگزاری این المپیک دوصد میلیارد ین یا ۱.۹ میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد.

کمیتۀ بین‌المللی المپیک و دولت جاپان در ماۀ مارچ اعلام کردند که بازی‌‎های المپیک امسال بدلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق خواهند افتاد.

پیش از لغو این بازی‌ها، جاپان اعلام کرده بود که بیش از ۱.۳۵ تریلیون ین جاپانی را برای برگزاری این بازی‌ها اختصاص داده‌است.

بربنیاد گزارش روزنامه یومی یوری، قرار است کمیتۀ برگزاری المپیک توکیو در ماه دسامبر یک نشست ویژه را در پیوند به تأخیر در برگزاری بازی‌ها برگزار کند.

در یک گزارش رویترز آمده‌‎است که در نخست هزینۀ تأخیر رقابت‌های المپیک توکیو نزدیک به ۳۰۰ میلیارد ین تخمین زده شده بود؛ اما با ساده‌سازی برخی مسایل در برگزاری این رقابت‌ها هزینه کاهش یافته‌است.

هم‌رسانی کنید