Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز نخستین دور رقابت‌های فتبال زیر ۱۶ سال در کابل

نخستین دور رقابت‌های فتبال زیر ۱۶ سال روز یک‌شنبه (۲۸ جدی) به میزبانی پایتخت، آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های زیر ۱۶ سال ولایت‌‌‎های کابل، بامیان، لوگر، پنجشیر، کاپیسا و پروان برگزار شده‌اند و تیم‌های شرکت کننده برای به دست آوردن مقام نخست برای یک هفته در برابر هم رقابت می‌کنند.

سهیل سحریی، مسؤول کمیتۀ جوانان فدراسیون فتبال کشور، گفت: "این بار ما این رقابت‌ها را صرف برای بازیکنان مرکز و ولایت‌های کشور راه اندازی کرده‌ایم تا بتوانیم چهره‌های نخبه را جذب تیم ملی بسازیم."

بازیکنان تیم‌های حوزه مرکز که در این پیکارها شرکت کرده‌اند، از آماده‌گی‌های شان برای حضور قدرت‌مند در برابر حریفان شان سخن می‌زنند  اما از آنچه که نبود زمین معیاری فتبال در ولایت های‌شان می‌گویند، شکایت دارند.

تمیم صابری، مربی تیم فتبال زیر ۱۶ سال کاپیسا، گفت: "میدان سبز در این ولایت وجود ندارد و بازیکنان ما در زمین‌های خاکی بازی می‌کنند و این میادین و رقابت‌ها، تجربه خوبی برای بازیکنان خواهند بود."

پیمان، یکی از بازیکنان فتبال زیر ۱۶ سال از ولایت پنجشیر گفت که فدراسیون فتبال در این ولایت توجه به بازیکنان ندارد و در کُل تمرکز فدراسیون فتبال بالای بازیکنان پایتخت است، اما "با آن هم، ما آماده‌گی خوبی برای این رقاب‌ها گرفته‌ایم."

قرار است فتبال بازان برتر پس از پایان این رقابت‌ها، به تیم‌های ملی راه یابند.

آغاز نخستین دور رقابت‌های فتبال زیر ۱۶ سال در کابل

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های زیر ۱۶ سال ولایت‌‌‎های کابل، بامیان، لوگر، پنجشیر، کاپیسا و پروان برگزار شده‌اند.

Thumbnail

نخستین دور رقابت‌های فتبال زیر ۱۶ سال روز یک‌شنبه (۲۸ جدی) به میزبانی پایتخت، آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های زیر ۱۶ سال ولایت‌‌‎های کابل، بامیان، لوگر، پنجشیر، کاپیسا و پروان برگزار شده‌اند و تیم‌های شرکت کننده برای به دست آوردن مقام نخست برای یک هفته در برابر هم رقابت می‌کنند.

سهیل سحریی، مسؤول کمیتۀ جوانان فدراسیون فتبال کشور، گفت: "این بار ما این رقابت‌ها را صرف برای بازیکنان مرکز و ولایت‌های کشور راه اندازی کرده‌ایم تا بتوانیم چهره‌های نخبه را جذب تیم ملی بسازیم."

بازیکنان تیم‌های حوزه مرکز که در این پیکارها شرکت کرده‌اند، از آماده‌گی‌های شان برای حضور قدرت‌مند در برابر حریفان شان سخن می‌زنند  اما از آنچه که نبود زمین معیاری فتبال در ولایت های‌شان می‌گویند، شکایت دارند.

تمیم صابری، مربی تیم فتبال زیر ۱۶ سال کاپیسا، گفت: "میدان سبز در این ولایت وجود ندارد و بازیکنان ما در زمین‌های خاکی بازی می‌کنند و این میادین و رقابت‌ها، تجربه خوبی برای بازیکنان خواهند بود."

پیمان، یکی از بازیکنان فتبال زیر ۱۶ سال از ولایت پنجشیر گفت که فدراسیون فتبال در این ولایت توجه به بازیکنان ندارد و در کُل تمرکز فدراسیون فتبال بالای بازیکنان پایتخت است، اما "با آن هم، ما آماده‌گی خوبی برای این رقاب‌ها گرفته‌ایم."

قرار است فتبال بازان برتر پس از پایان این رقابت‌ها، به تیم‌های ملی راه یابند.

هم‌رسانی کنید