تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری رقابت‌های گزینشی پانکریشن در کابل

رقابت‌های گزینشی پانکریشن با حضور ۱۲۰ورزشکار از باشگاه‌های مختلف کابل، روز جمعه برگزار شدند.

در این رقابت‌های یک روزه که به میزبانی پایتخت برگزار شدند، ورزشکاران در گروه‌های وزنی ۴۵ الی ۹۰ کیلو در سه گروۀ سنی – نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان – شرکت کرده بودند.

برگزارکننده‌گان این رقابت‌ها می‌گویند که قرار است ۳۰ چهرۀ برتر برای رقابت‌های تیم منتخب کابل گزینش شوند.

در همین حال، ورزشکاران برگزاری این رقابت‌ها را برای پیشرفت رشتۀ پانکریشن بسیار مهم می‌دانند: «تشکر می‌کنم از رییس فدراسیون به‌خاطر برگزاری بیست‌وچهارمین دور مسابقات ستاره‌های پانکریشن که ما را تشویق می‌کند.»

قسی کوهستانی، نمایندۀ ورزشکاران حوزۀ غرب کابل نیز گفت: «همه تشنه صلح هستند. صلح بیآید تا بتوانیم در آرامش ورزش کنیم. همین حالا هم مسابقات را با ترس برگزار کرده‌ایم.»

برگزاری رقابت‌های گزینشی پانکریشن در کابل

ورزش پانکریشن ترکیبی از ورزش‌های مشت‌زنی و کشتی به‌شمار می‌رود.

تصویر بندانگشتی

رقابت‌های گزینشی پانکریشن با حضور ۱۲۰ورزشکار از باشگاه‌های مختلف کابل، روز جمعه برگزار شدند.

در این رقابت‌های یک روزه که به میزبانی پایتخت برگزار شدند، ورزشکاران در گروه‌های وزنی ۴۵ الی ۹۰ کیلو در سه گروۀ سنی – نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان – شرکت کرده بودند.

برگزارکننده‌گان این رقابت‌ها می‌گویند که قرار است ۳۰ چهرۀ برتر برای رقابت‌های تیم منتخب کابل گزینش شوند.

در همین حال، ورزشکاران برگزاری این رقابت‌ها را برای پیشرفت رشتۀ پانکریشن بسیار مهم می‌دانند: «تشکر می‌کنم از رییس فدراسیون به‌خاطر برگزاری بیست‌وچهارمین دور مسابقات ستاره‌های پانکریشن که ما را تشویق می‌کند.»

قسی کوهستانی، نمایندۀ ورزشکاران حوزۀ غرب کابل نیز گفت: «همه تشنه صلح هستند. صلح بیآید تا بتوانیم در آرامش ورزش کنیم. همین حالا هم مسابقات را با ترس برگزار کرده‌ایم.»

هم‌رسانی کنید