تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لیگ برتر هند: ممبی اندینز راجستان را با تفاو۷ ویکت شکست داد

در ادامه پیکارهای لیگ برتر کریکت هند و دربیست و چهارمین بازی این رقابت ها  شب گذشته تیم های ممبی و راجستان در برابر هم قرار گرفتند.

در این بازی ممبی اندینز توانست حریف خود را با تفاوت هفت ویکت شکست بدهد و امتیاز های مهم این دیدار کسب کند.

در دیگر بازی تیم کریکت "دهلی" تیم کلکته، را با تفاوت هفت ویکت شکست داد.

دراین بازی نخست تیم راجستان بازی را در بخش توپ زنی آغاز کرد و در بیست آور با از دست دادن چهار بازیکن خود ۱۷۱ دوش را برای تیم حریف هدف تعین کرد.

در این بازی راهول چاهار،برای تیم ممبی در بخش توپ اندازی"خوب درخشید و موفق شد برای تیم ممبی دو ویکت بگیرد.

در نیمه دوم این بازی تیم ممبی، بازی را در بخش توپ زنی بهتر آغاز کرد و موفق شد که در آور هژدهم هدف تعین شده را با از دست دادن سه بازیکن به دست بیاورد و حریف خود را با تفاوت هفت ویکت مغلوب کند.

کوینتون دی کاک از تیم ممبی با گرفتن هفتاد دوش بهترین بازیکن میدان شناخته شد.

در بیست وپنجمین بازی این رقابت های تیم های دهلی و کلکته به مصاف هم رفتند که بازیکنان دهلی موفق شدند با تفاوت هفت ویکت کلکته را شکست بدهند و پیروز این میدان شوند.

لیگ برتر هند: ممبی اندینز راجستان را با تفاو۷ ویکت شکست داد

در این بازی نخست تیم راجستان بازی را در بخش توپ زنی آغاز کرد و در ۲۰ آور ۱۷۱ دوش را برای تیم حریف هدف تعین کرد.

تصویر بندانگشتی

در ادامه پیکارهای لیگ برتر کریکت هند و دربیست و چهارمین بازی این رقابت ها  شب گذشته تیم های ممبی و راجستان در برابر هم قرار گرفتند.

در این بازی ممبی اندینز توانست حریف خود را با تفاوت هفت ویکت شکست بدهد و امتیاز های مهم این دیدار کسب کند.

در دیگر بازی تیم کریکت "دهلی" تیم کلکته، را با تفاوت هفت ویکت شکست داد.

دراین بازی نخست تیم راجستان بازی را در بخش توپ زنی آغاز کرد و در بیست آور با از دست دادن چهار بازیکن خود ۱۷۱ دوش را برای تیم حریف هدف تعین کرد.

در این بازی راهول چاهار،برای تیم ممبی در بخش توپ اندازی"خوب درخشید و موفق شد برای تیم ممبی دو ویکت بگیرد.

در نیمه دوم این بازی تیم ممبی، بازی را در بخش توپ زنی بهتر آغاز کرد و موفق شد که در آور هژدهم هدف تعین شده را با از دست دادن سه بازیکن به دست بیاورد و حریف خود را با تفاوت هفت ویکت مغلوب کند.

کوینتون دی کاک از تیم ممبی با گرفتن هفتاد دوش بهترین بازیکن میدان شناخته شد.

در بیست وپنجمین بازی این رقابت های تیم های دهلی و کلکته به مصاف هم رفتند که بازیکنان دهلی موفق شدند با تفاوت هفت ویکت کلکته را شکست بدهند و پیروز این میدان شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره