تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تکواندوکاران افغانستان از حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو بازماندند

کاروان تکواندوکاران افغانستان از حضور در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰توکیو باز ماند. به این ترتیب، تکواندوی افغانستان در این رقابت‌ها حضور نخواهد داشت.

علت حذف تیم ملی تکواندوی کشور از گردونه این رویداد مهم ورزشی، مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش کرونای سه تن از ورزشکاران و مربی این تیم گفته شده‌است.

در نخست آزمایش کرونای سمیه غلامی، عضو تیم ملی تکوادوی افغانستان در کابل مثبت اعلام شد و این بازیکن از رفتن به اردن بازماند. در اردن آزمایش کرونای زهرا میرزایی و سپس محمد میرزایی، مربی تیم ملی تکواندو مثبت تشخیص شدند.

بربنیاد اصول فدراسیون جهانی و آسیایی، هرگاه تست ۵۰ درصد اعضای هر تیم مثبت تشخیص شود، همه اعضای آن از حضور در رویداد کسب سهمه بازی‌های المپیک محروم می‌شوند.

بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندو در این باره گفت: «مطابق قانون، پنجاه درصد از اعضای تیم اگر به کرونا آلوده شوند، این تیم نمی‌تواند به رقابت‌ها حضور پیدا کند.»

بازماندن کاراوان تیم ملی تکواندو از بازی‌های کسب سهمیه المپیک پس از آماده‌گی‌های سه ساله با واکنش‌های زیادی کاربران رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک همراه شده‌است.

شماری زیادی از کاربران فیسبوک، کمیتۀ ملی المپیک را به ناتوانی و بی‌برنامه‌گی متهم کرده‌اند.

محمود حیدری، عضو پیشین تیم ملی تکواندو اظهار داشت: «در قدم نخست، فدراسیون تکواندو، کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان ملامت استند و مسؤولیت دارند. هرچه عاجل رییس کمیته ملی المپیک، رییس فدراسیون و مربی تیم تکواندوی افغانستان از مردم معذرت بخواهند و استعفا بدهند.»

فرزاد منصوری و محسن رضایی در بخش مردان و سمیه غلامی و زهرا میرزایی در بخش زنان نماینده‌گان کشور در این رقابت‌ها بودند.

تکواندوکاران افغانستان از حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو بازماندند

بربنیاد اصول فدراسیون جهانی و آسیایی، هرگاه تست ۵۰ درصد اعضای هر تیم مثبت تشخیص شود، همه اعضای آن از حضور در رویداد کسب سهمه بازی‌های المپیک محروم می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

کاروان تکواندوکاران افغانستان از حضور در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰توکیو باز ماند. به این ترتیب، تکواندوی افغانستان در این رقابت‌ها حضور نخواهد داشت.

علت حذف تیم ملی تکواندوی کشور از گردونه این رویداد مهم ورزشی، مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش کرونای سه تن از ورزشکاران و مربی این تیم گفته شده‌است.

در نخست آزمایش کرونای سمیه غلامی، عضو تیم ملی تکوادوی افغانستان در کابل مثبت اعلام شد و این بازیکن از رفتن به اردن بازماند. در اردن آزمایش کرونای زهرا میرزایی و سپس محمد میرزایی، مربی تیم ملی تکواندو مثبت تشخیص شدند.

بربنیاد اصول فدراسیون جهانی و آسیایی، هرگاه تست ۵۰ درصد اعضای هر تیم مثبت تشخیص شود، همه اعضای آن از حضور در رویداد کسب سهمه بازی‌های المپیک محروم می‌شوند.

بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندو در این باره گفت: «مطابق قانون، پنجاه درصد از اعضای تیم اگر به کرونا آلوده شوند، این تیم نمی‌تواند به رقابت‌ها حضور پیدا کند.»

بازماندن کاراوان تیم ملی تکواندو از بازی‌های کسب سهمیه المپیک پس از آماده‌گی‌های سه ساله با واکنش‌های زیادی کاربران رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک همراه شده‌است.

شماری زیادی از کاربران فیسبوک، کمیتۀ ملی المپیک را به ناتوانی و بی‌برنامه‌گی متهم کرده‌اند.

محمود حیدری، عضو پیشین تیم ملی تکواندو اظهار داشت: «در قدم نخست، فدراسیون تکواندو، کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان ملامت استند و مسؤولیت دارند. هرچه عاجل رییس کمیته ملی المپیک، رییس فدراسیون و مربی تیم تکواندوی افغانستان از مردم معذرت بخواهند و استعفا بدهند.»

فرزاد منصوری و محسن رضایی در بخش مردان و سمیه غلامی و زهرا میرزایی در بخش زنان نماینده‌گان کشور در این رقابت‌ها بودند.

هم‌رسانی کنید