Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیکارهای دوش بانوان با شناسایی برترین‌ها به‌پایان رسیدند

پیکارهای دوش که از دو روز پیش میان بانوان به‌میزبانی کابل راه اندازی شده بودند، به روز یک‌شنبه (۱۶ جوزا)، با شناسایی ۱۸ دوندۀ برتر در سه ردۀ سنی، به فرجام رسیدند.

در این رقابت‌ها، ۸۰ ورزشکار دختر از ولایت‌های هرات، کندهار، بلخ، دایکندی و کابل حضور داشتند و در فاصله‌های ۱۰۰، الی ۳ هزار متر با هم، به رقابت پرداختند.

این پیکارها با گزینش ۱۸ چهرۀ برتر در سه رده سنی به تیم‌های ملی دوش بانوان، به پایان رسیدند.

احمدفیروز سخی‌زاده، مربی تیم ملی دوش در این باره می‌گوید: "رقابت‌های ما، رقابت‌های انتخابی برای تیم ملی بخش بانوان است که در شش فاصلۀ رقابت‌ها، را برگزار کرده‌ایم."

بانوان ورزشکار شرکت‌کننده در این رقابت‌ها، از برگزاری این رقابت‌ها پس از یک وقفۀ سه ساله، خرسند استند.

نازی یاری، یکی از این رقابت کننده‌گان، قهرمان نُه مرتبه‌یی دوش ۱۰۰ متر کشور است.

نازی در بازی‌های المپیک جوانان ارجنتاین در سال ۲۰۱۸ در میان ورزشکاران ۲۰۶ کشور، مقام ششم را به‌دست آورده بود.

او افزود: "سطح بالا است، اما به آن اندازه‌یی که ورزشکاران خارجی قرنطین می‌شوند یک ماه پیش از رقابت‌های شان، از ما اینگونه است. ما برای این رقابت، فقط یک تا دو هفته تمرین دشتیم."

مهدیه حسینی، عضوتیم ملی دوش بانوان نیز می‌گوید: "سال گذشته هم ویروس کرونا بود و یک سال پیش‌تر هم به‌علت مشکلات امنیتی نتوانستیم چنین رقابت‌ها را برگزار کنیم. اگر سال یکبار این رقابت‌ها را برگزار کنیم، دختران رشد می‌کنند."

بانوان ورزشکار خواهان از میان برداشته شدن چالش‌های فراراه ورزش دوش، استند.

شکیلا حسینی، عضو تیم ملی دوش افزود: "خواستم از ریاست تربیت بدنی این است که زمینه را برای دختران بیشتر فراهم کنند و زمینه‌های اشتراک در رقابت‌های خارج از کشور را فراهم کنند تا بتوانیم برای وطن‌داران خود مدال‌ها از خارج از کشور، بی‌آوریم."

مسؤولان فدراسیون دوش از برگزاری پیکارهای این رشته در بخش مردان در آینده نزدیک نیز خبر می‌دهند.

پیکارهای دوش بانوان با شناسایی برترین‌ها به‌پایان رسیدند

این پیکارها با گزینش ۱۸ چهرۀ برتر در سه رده سنی به تیم‌های ملی دوش بانوان، به پایان رسیدند.

Thumbnail

پیکارهای دوش که از دو روز پیش میان بانوان به‌میزبانی کابل راه اندازی شده بودند، به روز یک‌شنبه (۱۶ جوزا)، با شناسایی ۱۸ دوندۀ برتر در سه ردۀ سنی، به فرجام رسیدند.

در این رقابت‌ها، ۸۰ ورزشکار دختر از ولایت‌های هرات، کندهار، بلخ، دایکندی و کابل حضور داشتند و در فاصله‌های ۱۰۰، الی ۳ هزار متر با هم، به رقابت پرداختند.

این پیکارها با گزینش ۱۸ چهرۀ برتر در سه رده سنی به تیم‌های ملی دوش بانوان، به پایان رسیدند.

احمدفیروز سخی‌زاده، مربی تیم ملی دوش در این باره می‌گوید: "رقابت‌های ما، رقابت‌های انتخابی برای تیم ملی بخش بانوان است که در شش فاصلۀ رقابت‌ها، را برگزار کرده‌ایم."

بانوان ورزشکار شرکت‌کننده در این رقابت‌ها، از برگزاری این رقابت‌ها پس از یک وقفۀ سه ساله، خرسند استند.

نازی یاری، یکی از این رقابت کننده‌گان، قهرمان نُه مرتبه‌یی دوش ۱۰۰ متر کشور است.

نازی در بازی‌های المپیک جوانان ارجنتاین در سال ۲۰۱۸ در میان ورزشکاران ۲۰۶ کشور، مقام ششم را به‌دست آورده بود.

او افزود: "سطح بالا است، اما به آن اندازه‌یی که ورزشکاران خارجی قرنطین می‌شوند یک ماه پیش از رقابت‌های شان، از ما اینگونه است. ما برای این رقابت، فقط یک تا دو هفته تمرین دشتیم."

مهدیه حسینی، عضوتیم ملی دوش بانوان نیز می‌گوید: "سال گذشته هم ویروس کرونا بود و یک سال پیش‌تر هم به‌علت مشکلات امنیتی نتوانستیم چنین رقابت‌ها را برگزار کنیم. اگر سال یکبار این رقابت‌ها را برگزار کنیم، دختران رشد می‌کنند."

بانوان ورزشکار خواهان از میان برداشته شدن چالش‌های فراراه ورزش دوش، استند.

شکیلا حسینی، عضو تیم ملی دوش افزود: "خواستم از ریاست تربیت بدنی این است که زمینه را برای دختران بیشتر فراهم کنند و زمینه‌های اشتراک در رقابت‌های خارج از کشور را فراهم کنند تا بتوانیم برای وطن‌داران خود مدال‌ها از خارج از کشور، بی‌آوریم."

مسؤولان فدراسیون دوش از برگزاری پیکارهای این رشته در بخش مردان در آینده نزدیک نیز خبر می‌دهند.

هم‌رسانی کنید