Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشت‌زن افغان-آلمانی حریف فرانسوی‌اش را شکست داد

یما سعیدی، مشت‌زن افغان -آلمانی، شب گذشته فواد ال مسعودی، مشت‌زن فرانسوی را شکست داد.

این مسابقه که در شهر برلین آلمان پی‌گیری شد، آقای سعیدی توانست حریفش را در روند دوازدهم با کسب امتیاز به زانو درآورد.

این مسابقه زیر نظر داوران از کشورهای اسپانیا، سویدن، روسیه و موناکو برگزار شد و سعیدی حریف فرانسوی‌اش را شکست بدهد.

با کسب این قهرمانی، افزون بر تمدید شدن عضویت سعیدی در اتحادیه مشت زنان اروپا، نام وی در فهرست مشت‌زنان جهان نیز قرار گرفت.

سعیدی، یکی از فعال‌ترین مشت زنان افغان الاصل آلمانی است که تا اکنون از نوزده مسابقۀ حرفه‌یی خود تنها دو شکست در کارنامه دارد.

مشت‌زن افغان-آلمانی حریف فرانسوی‌اش را شکست داد

یما سعیدی، مشت‌زن افغانستان مقیم آلمان یک بار دیگر از کمربند قهرمانی‌اش در اروپا دفاع کرد.

تصویر بندانگشتی

یما سعیدی، مشت‌زن افغان -آلمانی، شب گذشته فواد ال مسعودی، مشت‌زن فرانسوی را شکست داد.

این مسابقه که در شهر برلین آلمان پی‌گیری شد، آقای سعیدی توانست حریفش را در روند دوازدهم با کسب امتیاز به زانو درآورد.

این مسابقه زیر نظر داوران از کشورهای اسپانیا، سویدن، روسیه و موناکو برگزار شد و سعیدی حریف فرانسوی‌اش را شکست بدهد.

با کسب این قهرمانی، افزون بر تمدید شدن عضویت سعیدی در اتحادیه مشت زنان اروپا، نام وی در فهرست مشت‌زنان جهان نیز قرار گرفت.

سعیدی، یکی از فعال‌ترین مشت زنان افغان الاصل آلمانی است که تا اکنون از نوزده مسابقۀ حرفه‌یی خود تنها دو شکست در کارنامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره