Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رقابت‌های موی‌تای میان ورزشکاران سه کشور در نیمروز برگزار شد

رقابت‌های دو روزه موی تای میان ورزشکاران افغانستان، ایران و پاکستان روز گذشته در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با پیروزی قاطع ورزشکاران افغانستان به پایان رسید.

در این رقابت‌ها ۲۷ ورزشکار افغان، ۲۵ ورزشکار پاکستانی و دو ورزشکار ایرانی به مصاف هم رفتند. ورزشکاران افغان توانستند با پیروی در برابر حریفان شان، از ۲۷ مدال این رقابت‌ها، ۲۵ مدال را به دست بیاورند.

مطیع الله نوری، رییس فدراسیون ملی موی تای افغانستان گفت: «دو مدال را ورزشکاران پاکستانی گرفتند و باقی مدال‌ها را ورزشکاران افغان بدست آوردند.»

ورزشکاران افغان با ۲۵ بُرد و ۲ باخت، پیروز قاطع این رقابت‌ها معرفی شدند. از میان ۲۵ ورزشکار پاکستانی، تنها دو تن شان موفق شدند تا حریفان افغان شان را شکست بدهند. دو ورزشکار ایرانی بی هیچ بُردی در این رقابت‌ها شکست خوردند.

عبدالرحیم رسولی، ورزشکار گفت: «حریفم از پاکستان بود و من توانستم که او را ناک‌اوت کنم. احساس خیلی خوشحالی دارم.»

محمد نعیم، ورزشکار گفت: «سطح مسابقات بسیار بالا بود، تاکنون در نیمروز در چنین سطح مسابقات برگزار نشده بود.»

ورزشکاران پاکستانی در این رقابت‌ها می‌گویند که در آینده میزبان حریفان افغان شان خواهند بود.

احسان الله، ورزشکار پاکستانی گفت: «بسیار جوانان شجاع و قوی استند، شکست نمی‌خورند.»

وحید میرزه، ورزشکار پاکستانی گفت: «ما حریف‌های افغان خود را دیدیم، این‌ها هیچ شکست را نمی‌پذیرند.»

این رقابت‌ها با هیجان پر شور تماشاگران در شهر زرنج همراه بود. شماری از این تماشاگران می‌گویند که پیروزی ورزشکاران افغان در برابر حریفان شان به آنان خوشایند بوده است.

این رقابت‌ها برای دو روز در شهر زرنج ادامه پیدا کرد. فدراسیون ملی موی تای کشور می‌گوید که در آینده این رقابت‌ها با اشتراک ورزشکاران کشورهای بیشتر در نیمروز برگزار خواهد شد.

رقابت‌های موی‌تای میان ورزشکاران سه کشور در نیمروز برگزار شد

در این رقابت‌ها ۲۷ ورزشکار افغان، ۲۵ ورزشکار پاکستانی و دو ورزشکار ایرانی به مصاف هم رفتند.

Thumbnail

رقابت‌های دو روزه موی تای میان ورزشکاران افغانستان، ایران و پاکستان روز گذشته در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با پیروزی قاطع ورزشکاران افغانستان به پایان رسید.

در این رقابت‌ها ۲۷ ورزشکار افغان، ۲۵ ورزشکار پاکستانی و دو ورزشکار ایرانی به مصاف هم رفتند. ورزشکاران افغان توانستند با پیروی در برابر حریفان شان، از ۲۷ مدال این رقابت‌ها، ۲۵ مدال را به دست بیاورند.

مطیع الله نوری، رییس فدراسیون ملی موی تای افغانستان گفت: «دو مدال را ورزشکاران پاکستانی گرفتند و باقی مدال‌ها را ورزشکاران افغان بدست آوردند.»

ورزشکاران افغان با ۲۵ بُرد و ۲ باخت، پیروز قاطع این رقابت‌ها معرفی شدند. از میان ۲۵ ورزشکار پاکستانی، تنها دو تن شان موفق شدند تا حریفان افغان شان را شکست بدهند. دو ورزشکار ایرانی بی هیچ بُردی در این رقابت‌ها شکست خوردند.

عبدالرحیم رسولی، ورزشکار گفت: «حریفم از پاکستان بود و من توانستم که او را ناک‌اوت کنم. احساس خیلی خوشحالی دارم.»

محمد نعیم، ورزشکار گفت: «سطح مسابقات بسیار بالا بود، تاکنون در نیمروز در چنین سطح مسابقات برگزار نشده بود.»

ورزشکاران پاکستانی در این رقابت‌ها می‌گویند که در آینده میزبان حریفان افغان شان خواهند بود.

احسان الله، ورزشکار پاکستانی گفت: «بسیار جوانان شجاع و قوی استند، شکست نمی‌خورند.»

وحید میرزه، ورزشکار پاکستانی گفت: «ما حریف‌های افغان خود را دیدیم، این‌ها هیچ شکست را نمی‌پذیرند.»

این رقابت‌ها با هیجان پر شور تماشاگران در شهر زرنج همراه بود. شماری از این تماشاگران می‌گویند که پیروزی ورزشکاران افغان در برابر حریفان شان به آنان خوشایند بوده است.

این رقابت‌ها برای دو روز در شهر زرنج ادامه پیدا کرد. فدراسیون ملی موی تای کشور می‌گوید که در آینده این رقابت‌ها با اشتراک ورزشکاران کشورهای بیشتر در نیمروز برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره