Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وضعیت بد اقتصادی؛ رییس فدراسیون شنا قالین بافی می‌کند

قاسم علی حمیدی، رییس فدراسیون شنای افغانستان و معاون پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تریبت بدنی و ورزش، همچون ده‌ها ورزشکار دیگر در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته است.

او هم اکنون نیز مسوولیت فدراسیون شنای افغانستان را به عهده دارد.

آقای حمیدی که برای پیدا کردن لقمه نانی در گوشه‌ی از خانه‌اش همراه با فرزاندان‌اش قالین بافی می‌کند، می‌گوید که از بهر تنگ دستی بیشتر از آموزش ملی پوشان شنا و فعالیت‌های ورزشی در این رشته به دور مانده است.

آقای حمیدی سال‌ها برای قهرمان سازی و آموزش شناگران و حضور آنان در رقابت‌های گونه‌گون داخلی و جهانی به هدف کسب افتخار برای کشور تلاش کرده است.

قاسم علی حمیدی، رییس فدراسیون شنا و معاون مالی و اداری تربیت بدنی به طلوع‌نیوز گفت: «چند بار قصد کردم در یکی از باشگاه‌های شنا بروم و آنجا کار کنم، دوستان‌ام لازم ندیدند و کارهای دیگر شاقه را هم مناسب ندیدم، ناگزیر شدم با فرزندان خود قالین بافی کنم، شوق و اشتیاقی که در گذشته داشتم با ورزش و رشته شنا حالا آن شوق کم شده است.»

آقای حمیدی کارنامه درخشان‌ ورزشی در بخش شنا در ده سال پسین به سود کشور ثبت کرده است.

وی در این مورد گفت: «پسران به گونه‌ گله بعضی اوقات می‌گویند که پدر! ای کاش بالای ما درس نمی‌خواندی، می‌ماندی که ما کار می کردیم و یک کسب را فرا می‌گرفتیم، از لحاظ روان بسیار تاثیرگذار است.»

محمد امان حمیدی، پسر قاسم علی حمیدی و عضو تیم ملی شنا گفت: «خودم عضو تیم ملی شنا هستم، با وضعیتی که پیش آمده است، تمرینات خود را درست انجام داده نمی‌توانم، باید کار کنم.»

تنها مسوول فدراسیون شنای افغانستان نه، بلکه شمار دیگر از ورزشکاران نیز در ماه‌های پسین با چالش‌های اقتصادی فراوان روبرو بوده اند، ورزشکاران پیش از این نیز، با رسیدن فصل زمستان خواهان پشتیبانی بی‌درنگ امارت اسلامی به ویژه از نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کشور شده بودند.

وضعیت بد اقتصادی؛ رییس فدراسیون شنا قالین بافی می‌کند

آقای حمیدی سال‌ها برای قهرمان سازی و آموزش شناگران و حضور آنان در رقابت‌های گونه‌گون داخلی و جهانی به هدف کسب افتخار برای کشور تلاش کرده است.

تصویر بندانگشتی

قاسم علی حمیدی، رییس فدراسیون شنای افغانستان و معاون پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تریبت بدنی و ورزش، همچون ده‌ها ورزشکار دیگر در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته است.

او هم اکنون نیز مسوولیت فدراسیون شنای افغانستان را به عهده دارد.

آقای حمیدی که برای پیدا کردن لقمه نانی در گوشه‌ی از خانه‌اش همراه با فرزاندان‌اش قالین بافی می‌کند، می‌گوید که از بهر تنگ دستی بیشتر از آموزش ملی پوشان شنا و فعالیت‌های ورزشی در این رشته به دور مانده است.

آقای حمیدی سال‌ها برای قهرمان سازی و آموزش شناگران و حضور آنان در رقابت‌های گونه‌گون داخلی و جهانی به هدف کسب افتخار برای کشور تلاش کرده است.

قاسم علی حمیدی، رییس فدراسیون شنا و معاون مالی و اداری تربیت بدنی به طلوع‌نیوز گفت: «چند بار قصد کردم در یکی از باشگاه‌های شنا بروم و آنجا کار کنم، دوستان‌ام لازم ندیدند و کارهای دیگر شاقه را هم مناسب ندیدم، ناگزیر شدم با فرزندان خود قالین بافی کنم، شوق و اشتیاقی که در گذشته داشتم با ورزش و رشته شنا حالا آن شوق کم شده است.»

آقای حمیدی کارنامه درخشان‌ ورزشی در بخش شنا در ده سال پسین به سود کشور ثبت کرده است.

وی در این مورد گفت: «پسران به گونه‌ گله بعضی اوقات می‌گویند که پدر! ای کاش بالای ما درس نمی‌خواندی، می‌ماندی که ما کار می کردیم و یک کسب را فرا می‌گرفتیم، از لحاظ روان بسیار تاثیرگذار است.»

محمد امان حمیدی، پسر قاسم علی حمیدی و عضو تیم ملی شنا گفت: «خودم عضو تیم ملی شنا هستم، با وضعیتی که پیش آمده است، تمرینات خود را درست انجام داده نمی‌توانم، باید کار کنم.»

تنها مسوول فدراسیون شنای افغانستان نه، بلکه شمار دیگر از ورزشکاران نیز در ماه‌های پسین با چالش‌های اقتصادی فراوان روبرو بوده اند، ورزشکاران پیش از این نیز، با رسیدن فصل زمستان خواهان پشتیبانی بی‌درنگ امارت اسلامی به ویژه از نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کشور شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره