Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک نهاد آلمانی به ۱۱۰ ورزشکار لباس و غذا کمک کرد

کمیته آلمان برای کودکان افغان، برای ۱۱۰ ورزشکار مدال آور کشور بسته‌های مواد غذایی و لباس‌های ورزشی کمک کرد.

این بسته‌های کمکی با هماهنگی کمتیه ملی المپیک، امروز به ورزشکاران در کابل توزیع شد.

نظر محمد مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در محفل توزیع این کمک‌ها گفت که این کمک‌ها از بهر تشویق ورزشکاران است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

او گفت: «ورزشکاران بدانند که هر کمکی که از سوی جامعه جهانی به کمیته ملی المپیک برسد، برای نیازمندان در سراسر کشور توزیع خواهد شد.»

محمد عالم شهاب، رییس کمیته آلمان برای کودکان افغان گفت: «ما امروز این کمک را برای ورزشکاران رساندیم و تلاش داریم در آینده نیز این چنین کمک‌ها بیشتر به ورزشکاران برسانیم.»

این بسته‌های کمکی در حالی برای خانواده‌های یک صد و ده ورزشکار ازبهر تشویق آنان توزیع شد که این ورزشکاران به منظور فائق آمدن به چالش‌های اقتصادی شان خواهان توزیع بی‌درنگ این گونه کمک‌ها در آینده نیز استند.

خواجه آغا صدیقی، ورزشکار گفت: «از یک لحاظ خوب است که ورزشکاران را یاد کردند. ما خواهش می‌کنیم که این کمک در آینده نیز بیشتر ادامه پیدا کند چرا که تمام ورزشکاران در شرایط بد اقتصادی قرار دارند.»

الله داد رحیمی، ورزشکار گفت: «ما انتظار داریم این کمک‌ها ادامه پیدا کند چرا که ورزشکاران منبع دیگر برای کسب درآمد ندارند.»

پیش از این کمتیه بین المللی المپیک پنج صد و شصت هزار دالر امریکای را از بهر رفع چالش‌های اقتصادی برای ورزشکارا کشور کمک کرده بود.

یک نهاد آلمانی به ۱۱۰ ورزشکار لباس و غذا کمک کرد

این بسته‌های کمکی با هماهنگی کمتیه ملی المپیک، امروز به ورزشکاران در کابل توزیع شد.

تصویر بندانگشتی

کمیته آلمان برای کودکان افغان، برای ۱۱۰ ورزشکار مدال آور کشور بسته‌های مواد غذایی و لباس‌های ورزشی کمک کرد.

این بسته‌های کمکی با هماهنگی کمتیه ملی المپیک، امروز به ورزشکاران در کابل توزیع شد.

نظر محمد مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در محفل توزیع این کمک‌ها گفت که این کمک‌ها از بهر تشویق ورزشکاران است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

او گفت: «ورزشکاران بدانند که هر کمکی که از سوی جامعه جهانی به کمیته ملی المپیک برسد، برای نیازمندان در سراسر کشور توزیع خواهد شد.»

محمد عالم شهاب، رییس کمیته آلمان برای کودکان افغان گفت: «ما امروز این کمک را برای ورزشکاران رساندیم و تلاش داریم در آینده نیز این چنین کمک‌ها بیشتر به ورزشکاران برسانیم.»

این بسته‌های کمکی در حالی برای خانواده‌های یک صد و ده ورزشکار ازبهر تشویق آنان توزیع شد که این ورزشکاران به منظور فائق آمدن به چالش‌های اقتصادی شان خواهان توزیع بی‌درنگ این گونه کمک‌ها در آینده نیز استند.

خواجه آغا صدیقی، ورزشکار گفت: «از یک لحاظ خوب است که ورزشکاران را یاد کردند. ما خواهش می‌کنیم که این کمک در آینده نیز بیشتر ادامه پیدا کند چرا که تمام ورزشکاران در شرایط بد اقتصادی قرار دارند.»

الله داد رحیمی، ورزشکار گفت: «ما انتظار داریم این کمک‌ها ادامه پیدا کند چرا که ورزشکاران منبع دیگر برای کسب درآمد ندارند.»

پیش از این کمتیه بین المللی المپیک پنج صد و شصت هزار دالر امریکای را از بهر رفع چالش‌های اقتصادی برای ورزشکارا کشور کمک کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره