Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان رقابت‌های رگبی در پایتخت

رقابت‌های گزینشی رگبی به تیم منتخب پایتخت در استدیوم غازی به پایان رسید.

مسوولان هدف از راه‌اندازی این تورنمنت بهاری را در میان هشت تیم پایتخت، استعداد یابی و گزینش به تیم کابل دانسته اند.

صفی‌الله احمدی، مسوول برگزاری مسابقات، گفت: «این تورنمنت به منظور شناسایی چهره برتر به تیم ملی راه‌اندازی شده تا ما بهترین‌ها را از این تورنمنت به تیم ملی انتخاب کنیم.»

عبدالباری، کاپیتان تیم ملی رگبی، گفت: «شیوع برگزاری مسابقات قسمی است که هشت تیم است از چهار زون کابل، هر تیم سه مسابقه انجام می‌دهد تا نیمه نهایی و نهایی برابر هم رقابت می‌کنند.»

رگبی‌بازان ضمن رضایت از راه اندازی این گونه رقابت‌ها، از چالش‌های موجود ورزشی شان انتقاد می‌کنند.

رحیم بخش، عضو تیم رگبی عقابان، گفت: «یگانه مشکل که ما داریم میدان درست نداریم که مشخص میدان باشد تا ما تمرین و بازی کنیم شخصی تمرین می‌کنیم کسی نست که ما را حمایت کنیم همچنان مسابقات خارجی نداریم.»

محمد فیصل، عضو تیم رگبی کابل یونایتد، گفت: «سطح مسابقات از دید بسیار پایین است چرا که بعضی از بازی‌کنان از پول شخصی شرکت کردند آن‌قدر جای تمرین نیست و در این میدان هم در یک ماه یکبار به ما اجازده داده می‌شود.»

محمد شبیر، عضو تیم رگبی عقابان، گفت: «تورنمنت بهاری است به منظور بلند بردن سطح بازیکنان و همچنان انتخابی به تیم ملی است.»

به گفته مسوولان در پایان رقابت‌ها ۱۲ بازیکن برتر این رشته مسابقات به تیم کابل جذب شوند.

مسوولان این رشته همچنان تأکید می‌کنند که پس از رقابت‌های انتخابی رگبی در شماری از ولایت‌های کشور، مسابقات تیم ملی رگبی را در ماه ثور سال روان ۱۴۰۲ به هدف شناسایی بازیکنان نخبه به تیم ملی رگبی برگزار خواهند کرد.
 

پایان رقابت‌های رگبی در پایتخت

رگبی‌بازان ضمن رضایت از راه اندازی این گونه رقابت‌ها، از چالش‌های موجود ورزشی شان انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

رقابت‌های گزینشی رگبی به تیم منتخب پایتخت در استدیوم غازی به پایان رسید.

مسوولان هدف از راه‌اندازی این تورنمنت بهاری را در میان هشت تیم پایتخت، استعداد یابی و گزینش به تیم کابل دانسته اند.

صفی‌الله احمدی، مسوول برگزاری مسابقات، گفت: «این تورنمنت به منظور شناسایی چهره برتر به تیم ملی راه‌اندازی شده تا ما بهترین‌ها را از این تورنمنت به تیم ملی انتخاب کنیم.»

عبدالباری، کاپیتان تیم ملی رگبی، گفت: «شیوع برگزاری مسابقات قسمی است که هشت تیم است از چهار زون کابل، هر تیم سه مسابقه انجام می‌دهد تا نیمه نهایی و نهایی برابر هم رقابت می‌کنند.»

رگبی‌بازان ضمن رضایت از راه اندازی این گونه رقابت‌ها، از چالش‌های موجود ورزشی شان انتقاد می‌کنند.

رحیم بخش، عضو تیم رگبی عقابان، گفت: «یگانه مشکل که ما داریم میدان درست نداریم که مشخص میدان باشد تا ما تمرین و بازی کنیم شخصی تمرین می‌کنیم کسی نست که ما را حمایت کنیم همچنان مسابقات خارجی نداریم.»

محمد فیصل، عضو تیم رگبی کابل یونایتد، گفت: «سطح مسابقات از دید بسیار پایین است چرا که بعضی از بازی‌کنان از پول شخصی شرکت کردند آن‌قدر جای تمرین نیست و در این میدان هم در یک ماه یکبار به ما اجازده داده می‌شود.»

محمد شبیر، عضو تیم رگبی عقابان، گفت: «تورنمنت بهاری است به منظور بلند بردن سطح بازیکنان و همچنان انتخابی به تیم ملی است.»

به گفته مسوولان در پایان رقابت‌ها ۱۲ بازیکن برتر این رشته مسابقات به تیم کابل جذب شوند.

مسوولان این رشته همچنان تأکید می‌کنند که پس از رقابت‌های انتخابی رگبی در شماری از ولایت‌های کشور، مسابقات تیم ملی رگبی را در ماه ثور سال روان ۱۴۰۲ به هدف شناسایی بازیکنان نخبه به تیم ملی رگبی برگزار خواهند کرد.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره