Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم ملی کریکت با شکست پاپواگینه نو به مرحله ۸ تیم برتر راه یافت

تیم ملی کریکت افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی ۲۰آوره، در سومین بازی خود با تفاوت ۷ ویکت پاپوآ گینه نو را شکست داد و به مرحله هشت تیم برتر جام جهانی راه یافت.

تیم افغانستان در این بازی، با از دست دادن ۳ ویکت در ۱۵.۱ اور، هدف ۹۶ دوشی پاپوآ گینه نو را کسب کرد.

پاپوآ گینه نو در ۱۹.۵ اور با از دست دادن تمام بازیکنان خود، هدف ۹۶ دوش را برای تیم افغانستان تعیین کرد.

فضل الحق فاروقی از تیم افغانستان با گرفتن ۳ ویکت و تنها ۱۶ دوش در ۴ اور، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.

در بخش توپ‌‌اندازی، گلبدین نایب با ۴۹ دوش در ۳۶ توپ، بیش‌ترین امتیاز را به دست‌آورد.

پس از بازی، کاپیتان تیم افغانستان، راشد خان، شروع خوب توپ‌اندازان افغان را دلیل موفقیت تیم دانست و این پیروزی را یک دست‌آورد بزرگ برای افغانستان اعلام کرد.

شورای جهانی کریکت نیز حضور تیم افغانستان را در میان هشت تیم برتر جام جهانی تأیید کرد.

قرار است تیم افغانستان آخرین بازی این مرحله را در تاریخ ۲۹ جوزا مقابل تیم ویست اندیز انجام دهد.

تیم ملی کریکت با شکست پاپواگینه نو به مرحله ۸ تیم برتر راه یافت

شورای جهانی کریکت نیز حضور تیم افغانستان را در میان هشت تیم برتر جام جهانی تأیید کرد.

Thumbnail

تیم ملی کریکت افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی ۲۰آوره، در سومین بازی خود با تفاوت ۷ ویکت پاپوآ گینه نو را شکست داد و به مرحله هشت تیم برتر جام جهانی راه یافت.

تیم افغانستان در این بازی، با از دست دادن ۳ ویکت در ۱۵.۱ اور، هدف ۹۶ دوشی پاپوآ گینه نو را کسب کرد.

پاپوآ گینه نو در ۱۹.۵ اور با از دست دادن تمام بازیکنان خود، هدف ۹۶ دوش را برای تیم افغانستان تعیین کرد.

فضل الحق فاروقی از تیم افغانستان با گرفتن ۳ ویکت و تنها ۱۶ دوش در ۴ اور، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.

در بخش توپ‌‌اندازی، گلبدین نایب با ۴۹ دوش در ۳۶ توپ، بیش‌ترین امتیاز را به دست‌آورد.

پس از بازی، کاپیتان تیم افغانستان، راشد خان، شروع خوب توپ‌اندازان افغان را دلیل موفقیت تیم دانست و این پیروزی را یک دست‌آورد بزرگ برای افغانستان اعلام کرد.

شورای جهانی کریکت نیز حضور تیم افغانستان را در میان هشت تیم برتر جام جهانی تأیید کرد.

قرار است تیم افغانستان آخرین بازی این مرحله را در تاریخ ۲۹ جوزا مقابل تیم ویست اندیز انجام دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره