Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

احمدولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد کشور درحمله افراد مسلح زخمی شد

پولیس کابل می‌گوید که احمدولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد کشور از سوی افراد ناشناس با ضربات چاقو زخمی شده است.

بصیر مجاهد، سخن‌گوی پولیس کابل می‌گوید که این رویداد یک‌شنبه شب در حوزه دوازدهم کابل در منطقه بگرامی رخ داده است و مهاجمان پنج تن بوده اند.

به گفتۀ مجاهد، آقای هوتک پس از این رویداد، به شفاخانه انتقال داده شده است.

تاکنون انگیزۀ حمله بر این ورزشکار کشور روشن نیست، اما بررسی‌ها در این باره آغاز شده اند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که آقای هوتک پس از پنج ماه تمرین در ایالات متحده به کشور برگشته بود و قرار بود برای انجام یک مسابقه با یک حریف روسی خود، روز دوشنبه به مسکو برود.

احمدولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد کشور درحمله افراد مسلح زخمی شد

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که آقای هوتک پس از پنج ماه تمرین در ایالات متحده به کشور برگشته بود و قرار بود برای انجام یک مسابقه با یک حریف روسی خود، روز دوشنبه به مسکو برود.

Thumbnail

پولیس کابل می‌گوید که احمدولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد کشور از سوی افراد ناشناس با ضربات چاقو زخمی شده است.

بصیر مجاهد، سخن‌گوی پولیس کابل می‌گوید که این رویداد یک‌شنبه شب در حوزه دوازدهم کابل در منطقه بگرامی رخ داده است و مهاجمان پنج تن بوده اند.

به گفتۀ مجاهد، آقای هوتک پس از این رویداد، به شفاخانه انتقال داده شده است.

تاکنون انگیزۀ حمله بر این ورزشکار کشور روشن نیست، اما بررسی‌ها در این باره آغاز شده اند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که آقای هوتک پس از پنج ماه تمرین در ایالات متحده به کشور برگشته بود و قرار بود برای انجام یک مسابقه با یک حریف روسی خود، روز دوشنبه به مسکو برود.

هم‌رسانی کنید