تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان نایب قهرمان رقابت‌‎های قهرمانی فتسال آسیا شد

تیم ملی فتسال افغانستان، نایب قهرمانی رقابت‌های قهرمانی فتسال زیر بیست سال آسیا شد.

در فرجامین دیدار این رقابت‌ها که امروز در ایران برگزار شده بود، جاپان با زدن سه گل به افغانستان قهرمان این بازی‌ها شد و افغانستان هم یک گل به جاپان زد و نایب قهرمان این بازی‌‌ها شد.

این نخستین‌بار است که افغانستان نایب قهرمان این رقابت‌ها می‌شود. 

افغانستان در بازی‌های پیشین خود اندونیزیا و تایلند را از پیش رو برداشت به بازی نهایی راه یافت. 

تیم ملی فتسال ایران اما با زدن نُه گل به اندونیزیا، مقام سوم این رقابت‌ها را گرفت. 

رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه دست‌یابی افغانستان به نایب قهرمانی این رقابت‌ها را به مردم و بازی‌کنان تیم ملی فتسال زیر بیست سال کشور تبریک گفته‌اند و از عمل‌کرد فتسال‌بازان کشور ستایش کرده‌اند. 

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه گفته‌است که تیم ملی فتسال زیر بیست سال افغانستان در برابر تیم قدرتمند جاپان، عالی درخشیدند و افتخار آفریدند. 

افغانستان نایب قهرمان رقابت‌‎های قهرمانی فتسال آسیا شد

در فرجامین دیدار این رقابت‌ها که امروز در ایران برگزار شد، جاپان با زدن سه گل به افغانستان قهرمان این بازی‌ها شد.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی فتسال افغانستان، نایب قهرمانی رقابت‌های قهرمانی فتسال زیر بیست سال آسیا شد.

در فرجامین دیدار این رقابت‌ها که امروز در ایران برگزار شده بود، جاپان با زدن سه گل به افغانستان قهرمان این بازی‌ها شد و افغانستان هم یک گل به جاپان زد و نایب قهرمان این بازی‌‌ها شد.

این نخستین‌بار است که افغانستان نایب قهرمان این رقابت‌ها می‌شود. 

افغانستان در بازی‌های پیشین خود اندونیزیا و تایلند را از پیش رو برداشت به بازی نهایی راه یافت. 

تیم ملی فتسال ایران اما با زدن نُه گل به اندونیزیا، مقام سوم این رقابت‌ها را گرفت. 

رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه دست‌یابی افغانستان به نایب قهرمانی این رقابت‌ها را به مردم و بازی‌کنان تیم ملی فتسال زیر بیست سال کشور تبریک گفته‌اند و از عمل‌کرد فتسال‌بازان کشور ستایش کرده‌اند. 

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه گفته‌است که تیم ملی فتسال زیر بیست سال افغانستان در برابر تیم قدرتمند جاپان، عالی درخشیدند و افتخار آفریدند. 

هم‌رسانی کنید