تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران از میزبانی مسابقات فتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا محروم شد

کنفدراسیون فتبال آسیا، ایران را از میزبانی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا محروم کرد و در نامه‌یی، خواهان برگزاری این مسابقات در یک کشور بی‌طرف شده‌است.

این تصمیم کنفدراسیون آسیا چند روز پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط نیروهای امنیتی ایران در تهران گرفته شده‌است.

با این همه اما کنفدراسیون آسیا، دلیل اصلی محرومیت ایران از میزبانی این رقابت‌ها را اعلام نکرده‌است.

در همین حال، چهار تیم باشگاهی ایران به این تصمیم کنفدراسیون واکنش نشان داده‌اند و از حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا انصراف داده‌اند.

وزیر ورزش ایران به رسانه‌های ایران گفته‌است که تعهدات امنیتی وجود دارد و هیچ بهانه‌یی برای میزبانی ایران از این رقابت‌ها وجود ندارد.

ایران از میزبانی مسابقات فتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا محروم شد

با این همه اما کنفدراسیون آسیا، دلیل اصلی محرومیت ایران از میزبانی این رقابت‌ها را اعلام نکرده‌است.

Thumbnail

کنفدراسیون فتبال آسیا، ایران را از میزبانی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا محروم کرد و در نامه‌یی، خواهان برگزاری این مسابقات در یک کشور بی‌طرف شده‌است.

این تصمیم کنفدراسیون آسیا چند روز پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط نیروهای امنیتی ایران در تهران گرفته شده‌است.

با این همه اما کنفدراسیون آسیا، دلیل اصلی محرومیت ایران از میزبانی این رقابت‌ها را اعلام نکرده‌است.

در همین حال، چهار تیم باشگاهی ایران به این تصمیم کنفدراسیون واکنش نشان داده‌اند و از حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا انصراف داده‌اند.

وزیر ورزش ایران به رسانه‌های ایران گفته‌است که تعهدات امنیتی وجود دارد و هیچ بهانه‌یی برای میزبانی ایران از این رقابت‌ها وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید