تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری رقابت‌های فتبال در هلمند به استقبال از توافق صلح

ورزشکاران در ولایت هلمند برای استقبال از امضای توافق میان امریکا و طالبان، امروز (یک‌شنبه، ۱۱حوت) رقابت‌های فتبال را در این ولایت راه‌اندازی کردند.

امریکا و طالبان، روز گذشته توافق صلح را در دوحه امضا کردند که بربنیاد گفته‌های طالبان در دوحه، قرار است بربنیاد این توافق‌نامه، تا ۹۰ درصد جنگ در افغانستان کاهش یابد.

ورزشکاران در هلمند، از امضای این توافق صلح استقبال می‌کنند و از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهند که برای صلح پایدار در افغانستان کار کنند.

در این رقابت‌ها تیم‌های شهر لشکرگاه و ولسوالی‌های نهرسراج، نادعلی و ناوۀ ولایت هلمند شرکت کرده‌اند.

 فدراسیون فتبال هلمند، می‌گوید که این رقابت‌ها قرار است چهار روز ادامه داشته باشند.

فتبال‌بازان هلمند می‌گویند که از جنگ خسته شده‌اند و امضای توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان آنان را برای صلح همیشه‌گی در کشور امیدوار ساخته‌است.

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت هلمند نیز از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان اسقبال می‌کنند و خواستار آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان استند.

برگزاری رقابت‌های فتبال در هلمند به استقبال از توافق صلح

امریکا و طالبان، روز گذشته توافق صلح را در دوحه امضا کردند که بربنیاد گفته‌های طالبان در دوحه، قرار است بربنیاد این توافق‌نامه، تا ۹۰ درصد جنگ در افغانستان کاهش یابد.

تصویر بندانگشتی

ورزشکاران در ولایت هلمند برای استقبال از امضای توافق میان امریکا و طالبان، امروز (یک‌شنبه، ۱۱حوت) رقابت‌های فتبال را در این ولایت راه‌اندازی کردند.

امریکا و طالبان، روز گذشته توافق صلح را در دوحه امضا کردند که بربنیاد گفته‌های طالبان در دوحه، قرار است بربنیاد این توافق‌نامه، تا ۹۰ درصد جنگ در افغانستان کاهش یابد.

ورزشکاران در هلمند، از امضای این توافق صلح استقبال می‌کنند و از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهند که برای صلح پایدار در افغانستان کار کنند.

در این رقابت‌ها تیم‌های شهر لشکرگاه و ولسوالی‌های نهرسراج، نادعلی و ناوۀ ولایت هلمند شرکت کرده‌اند.

 فدراسیون فتبال هلمند، می‌گوید که این رقابت‌ها قرار است چهار روز ادامه داشته باشند.

فتبال‌بازان هلمند می‌گویند که از جنگ خسته شده‌اند و امضای توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان آنان را برای صلح همیشه‌گی در کشور امیدوار ساخته‌است.

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت هلمند نیز از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان اسقبال می‌کنند و خواستار آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان استند.

هم‌رسانی کنید