تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری رقابت‌های کشتی کمربندی در ولایت کندهار

ولایت کندهار، میزبان برگزاری رقابت‌های «کشتی کمربندی» میان پهلوانان چندین ولایت و نیز پهلوانان آنسوی خط دیورند بود.

در این رقابت‌های دو روزه، ۶۰ تن از پهلوانان ولایت‌های هرات و کندهار افغانستان نیز ایالت خیبرپشتونخواه در آنسوی خط دیورند، شرکت کرده بودند.

برگزارکننده‌گان این رقابت‌ها، می‌گویند خواسته‌اند با برگزاری این رقابت‌ها زمینه را برای نزدیکی بیشتر باشنده‌گان ولایت‌های کشور و نیز آنسوی خط دیوردند فراهم سازند.

حاجی پهلوان، یکی از برگزارکننده‌گان این رقابت‌ها گفت: «در این رقابت‌ها ۳۰ تن از ورزشکاران از ولایت هرات شرکت کردند و با دیگر ورزشکاران به رقابت پرداختند. این رقابت‌ها، زمینه را برای همدیگرپذیری بیشتر می‌سازد.»

به گفتۀ حاجی پهلوان، قرار است در آیندۀ نزدیک این رقابت‌ها در ولایت‌های دیگر کشور نیز برگزار خواهند شد.

برگزاری رقابت‌های کشتی کمربندی در ولایت کندهار

مسؤولان برگزارکنندۀ این رقابت‌ها، می‌گویند که قرار است این رقابت‌ها در ولایت‌های دیگر افغانستان نیز برگزار شوند.

تصویر بندانگشتی

ولایت کندهار، میزبان برگزاری رقابت‌های «کشتی کمربندی» میان پهلوانان چندین ولایت و نیز پهلوانان آنسوی خط دیورند بود.

در این رقابت‌های دو روزه، ۶۰ تن از پهلوانان ولایت‌های هرات و کندهار افغانستان نیز ایالت خیبرپشتونخواه در آنسوی خط دیورند، شرکت کرده بودند.

برگزارکننده‌گان این رقابت‌ها، می‌گویند خواسته‌اند با برگزاری این رقابت‌ها زمینه را برای نزدیکی بیشتر باشنده‌گان ولایت‌های کشور و نیز آنسوی خط دیوردند فراهم سازند.

حاجی پهلوان، یکی از برگزارکننده‌گان این رقابت‌ها گفت: «در این رقابت‌ها ۳۰ تن از ورزشکاران از ولایت هرات شرکت کردند و با دیگر ورزشکاران به رقابت پرداختند. این رقابت‌ها، زمینه را برای همدیگرپذیری بیشتر می‌سازد.»

به گفتۀ حاجی پهلوان، قرار است در آیندۀ نزدیک این رقابت‌ها در ولایت‌های دیگر کشور نیز برگزار خواهند شد.

هم‌رسانی کنید