تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نخستین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی نشان‌زنی کشور

نخستین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی نشان‌زنی کشور، امروز (چهارشنبه، ۱۰میزان) در کابل برگزار شد.

در این رقابت‌ها نزدیک به ۳۰ ورزشکار حضور داشتند و برای بدست آوردن پیراهن تیم ملی باهم رقابت کردند.

حفیظ‌الله ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی و کمیتۀ ملی المپیک افغانستان گفت ورزشکاران پس از این‌که عضویت تیم ملی نشان‌زنی را بدست آوردند، برای بدست آوردن سهیمه بازی‌های المیپک ۲۰۲۰ توکیو با ورزشکاران سایر کشورها رقابت خواهند کرد.

قرار است رقابت‌ها برای بدست آوردن سهمیه دربازی‌های المپیک ۲۰۲۰ در هند برگزار شوند.

برگزاری نخستین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی نشان‌زنی کشور

قرار است ورزشکارانی که به تیم ملی برگزیده می‌شوند، برای بدست آوردن سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو مقابل حریفان از دیگر کشورها بروند.

تصویر بندانگشتی

نخستین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی نشان‌زنی کشور، امروز (چهارشنبه، ۱۰میزان) در کابل برگزار شد.

در این رقابت‌ها نزدیک به ۳۰ ورزشکار حضور داشتند و برای بدست آوردن پیراهن تیم ملی باهم رقابت کردند.

حفیظ‌الله ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی و کمیتۀ ملی المپیک افغانستان گفت ورزشکاران پس از این‌که عضویت تیم ملی نشان‌زنی را بدست آوردند، برای بدست آوردن سهیمه بازی‌های المیپک ۲۰۲۰ توکیو با ورزشکاران سایر کشورها رقابت خواهند کرد.

قرار است رقابت‌ها برای بدست آوردن سهمیه دربازی‌های المپیک ۲۰۲۰ در هند برگزار شوند.

هم‌رسانی کنید