تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم ملی فتبال کشور در دومین بازی‌ جام «ایرمارین» مغلوب مالیزیا شد

ملی پوشان افغانستان، در دومین دیدارشان در رقابت‌های جام «ایرمارین» مالیزیا با حساب ۱-۲در برابر مالیزیا تن به شکست داد.

ملی پوشان کشور، هرچند در نخست با گُل فیصل شایسته از مالیزیا پیش افتادند اما در ادامه دو گُل دریافت کردند و دومین شکست را پذیرفتند.

این در حالی است که تیم ملی کشور، بازی نخست خودرا نیز با حساب پر گُل پنج بر صفر به عمان واگذار کرده بود.

با این حال، تیم ملی فتبال کشور در این رقابت‌ها که به میزبانی مالیزیا برگزار گردیده بود با دو شکست جایگاه چهارم را بدست آوردد.

تیم ملی فتبال کشور در دومین بازی‌ جام «ایرمارین» مغلوب مالیزیا شد

با این حال، تیم ملی فتبال کشور در این رقابت‌ها که به میزبانی مالیزیا برگزار گردیده بود با دو شکست جایگاه چهارم را بدست آوردد.

تصویر بندانگشتی

ملی پوشان افغانستان، در دومین دیدارشان در رقابت‌های جام «ایرمارین» مالیزیا با حساب ۱-۲در برابر مالیزیا تن به شکست داد.

ملی پوشان کشور، هرچند در نخست با گُل فیصل شایسته از مالیزیا پیش افتادند اما در ادامه دو گُل دریافت کردند و دومین شکست را پذیرفتند.

این در حالی است که تیم ملی کشور، بازی نخست خودرا نیز با حساب پر گُل پنج بر صفر به عمان واگذار کرده بود.

با این حال، تیم ملی فتبال کشور در این رقابت‌ها که به میزبانی مالیزیا برگزار گردیده بود با دو شکست جایگاه چهارم را بدست آوردد.

هم‌رسانی کنید