Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درخشش خوب موی‌تای کاران کشور در رقابت‌های جهانی ازبیکستان

تیمی از موی تای کاران کشور که در رقابت‌های جهانی ازبیکستان از افغانستان نماینده‌گی می‌کنند، تاکنون به خوبی درخشیده اند و توانسته اند به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یابند. 

در دومین روز این رقابت‌ها، جواد کریمی در وزن ۶۳.۵ کیلو گرام در دومین دیدارش حریف ازبیکستانی‌اش را ناک اوت کرد و به دور نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کرد.

ابراهیم هزاره، نماینده ۶۷ کیلو گرام موی تای کشور، مبارزی از کشور کازاخستان را شکست داد.

همچنان، امین الله کریمی در وزن ۵۷ کیلو گرام جوانان مؤفق شد حریف ازبیکستانی‌اش را مغلوب کند و به دور بعدی راه پیدا کرد.

رقابت‌های بین المللی موی تای با اشتراک کشورهای افغانستان، تاجیکستان، کازاخستان و چهار تیم از ازبیکستان از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ دسمبر سال ۲۰۱۹ میلادی (۲۰ تا ۲۳ ماه قوس سال روان هجری خورشیدی) در تاشکند برگزار شده است.

در این رقابت‌ها تیم‌ دوم موی تای کشور شامل پنج مبارز، دو داور و یک رییس تیم اشتراک کرده اند.

درخشش خوب موی‌تای کاران کشور در رقابت‌های جهانی ازبیکستان

در این رقابت‌ها تیم‌ دوم موی تای کشور شامل پنج مبارز، دو داور و یک رییس تیم اشتراک کرده اند.

تصویر بندانگشتی

تیمی از موی تای کاران کشور که در رقابت‌های جهانی ازبیکستان از افغانستان نماینده‌گی می‌کنند، تاکنون به خوبی درخشیده اند و توانسته اند به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یابند. 

در دومین روز این رقابت‌ها، جواد کریمی در وزن ۶۳.۵ کیلو گرام در دومین دیدارش حریف ازبیکستانی‌اش را ناک اوت کرد و به دور نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کرد.

ابراهیم هزاره، نماینده ۶۷ کیلو گرام موی تای کشور، مبارزی از کشور کازاخستان را شکست داد.

همچنان، امین الله کریمی در وزن ۵۷ کیلو گرام جوانان مؤفق شد حریف ازبیکستانی‌اش را مغلوب کند و به دور بعدی راه پیدا کرد.

رقابت‌های بین المللی موی تای با اشتراک کشورهای افغانستان، تاجیکستان، کازاخستان و چهار تیم از ازبیکستان از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ دسمبر سال ۲۰۱۹ میلادی (۲۰ تا ۲۳ ماه قوس سال روان هجری خورشیدی) در تاشکند برگزار شده است.

در این رقابت‌ها تیم‌ دوم موی تای کشور شامل پنج مبارز، دو داور و یک رییس تیم اشتراک کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره