تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درخشش عالی نبی در بازی در برابر چلنجرز بنگلور

سن‌رایزر حیدرآباد با درخشش محمدنبی در بخشی توپ‌اندازی توانست تیم چلنجرز بنگلور را در لیگ کرکت هند، با تفاوت ۱۱۸ دوش شکست دهد.
 
در این دیدار، نخست بازی را در بخشی توپ‌زنی کرکت بازان سن‌رایزر آغاز کرد و توانست در ۲۰ آور بازی با از دست دادن ۲ بازیکن ۲۳۱ دوش برای چلنجرز، هدف تعیین کند.
 
جانی بریستوو و دیوید وارنر در بخش توپ زنی برای سن رایزر عالی رخشیدند و بریستوو ۱۱۴ و وارنر ۱۰۰ دوش را به سود تیم شان، انجام دهند.
 
در مقابل دربخشی توپ اندازی برای تیم چلنجرز چاهال توانست یک بازیکن حریف را ازمیدان بازی، بیرون کند.
 
درمقابل، کرکت بازان چلنجرز بازی را در بخشی توپ‌زنی خوب آغاز نکردند و نتوانست هدف داده شدۀ یاران راشدخان و نبی را بر آورده سازند و بازی را با تفاوت ۱۱۸ دوش به سن رایزر، واگذار کردند.

در این بازی، نبی چهار ویکت را برای تمیش، به‌دست آورد. 

درخشش عالی نبی در بازی در برابر چلنجرز بنگلور

در پایان این دیدار، نبی توانست لقب تغییر دهندۀ بازی را از سوی کادری فنی برگذاری این رقابت‌ها، به‌دست آورد.

Thumbnail

سن‌رایزر حیدرآباد با درخشش محمدنبی در بخشی توپ‌اندازی توانست تیم چلنجرز بنگلور را در لیگ کرکت هند، با تفاوت ۱۱۸ دوش شکست دهد.
 
در این دیدار، نخست بازی را در بخشی توپ‌زنی کرکت بازان سن‌رایزر آغاز کرد و توانست در ۲۰ آور بازی با از دست دادن ۲ بازیکن ۲۳۱ دوش برای چلنجرز، هدف تعیین کند.
 
جانی بریستوو و دیوید وارنر در بخش توپ زنی برای سن رایزر عالی رخشیدند و بریستوو ۱۱۴ و وارنر ۱۰۰ دوش را به سود تیم شان، انجام دهند.
 
در مقابل دربخشی توپ اندازی برای تیم چلنجرز چاهال توانست یک بازیکن حریف را ازمیدان بازی، بیرون کند.
 
درمقابل، کرکت بازان چلنجرز بازی را در بخشی توپ‌زنی خوب آغاز نکردند و نتوانست هدف داده شدۀ یاران راشدخان و نبی را بر آورده سازند و بازی را با تفاوت ۱۱۸ دوش به سن رایزر، واگذار کردند.

در این بازی، نبی چهار ویکت را برای تمیش، به‌دست آورد. 

هم‌رسانی کنید