تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوچرخه‌سوار پیشین تیم ملی افغانستان نامزد رقابت‌های المپیک شد

معصومه علی‌زاده، دو چرخه‌سوار پشین تیم ملی بایسکل‌رانی افغانستان نامزد رقابت‌های المپیک سال آینده میلادی شده‌است.

معصومه که اکنون در باشگاه "اندری چوایس" فرانسه تمرینات‌اش را انجام می‌دهد، امیداور است یک روز به کشور برگردد.

معصومه می‌‎گوید که از آدرس تیم مهاجران در فرانسه به بازی‌های المپیک ۲۰۲۱جاپان، نامزد شده‌است: «در اصل بیش از صد ورزشکار مهاجر از از کشورهای مختلف در خواست دادند و چهل و هشت نفر بورسه اخذ کردند.»

در همین حال، فضل احمد فضلی، رییس فدراسیون دوچرخه‌سواری کشور امیدوار است تا معصومه بتواند در رقابت‌های المپیک توکیو خوب بدرخشد: «این خبر خوبی است که معصومه علی‌زاده برای رقابت‌های المپیک نامزد شده‌است. من باور دارم که معصومه  توانایی دارد که خوب بدرخشد.»

معصومه  در سال ۲۰۱۶ از کابل در یک دور رقابت‌های دوچرخه‌سواری در فرانسه شرکت کرد و مقام دوم را در آن رقابت‌ها بدست آورد و همین باعث شد تا یکی از باشگاهی فرانسه اورا به تیم‌اش دعوت کند.

معصومه علی‌زاده و خواهرش زهرا علی‌زاده میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ عضویت تیم ملی دوچرخه‌سواری کشور را داشتند و در رقابت‌های داخلی و خارجی مقام‌‎های گوناگونی دست یافته بودند.

دوچرخه‌سوار پیشین تیم ملی افغانستان نامزد رقابت‌های المپیک شد

معصومه  در سال ۲۰۱۶ از کابل در یک دور رقابت‌های دوچرخه‌سواری در فرانسه شرکت کرد و مقام دوم را در آن رقابت‌ها بدست آورد.

تصویر بندانگشتی

معصومه علی‌زاده، دو چرخه‌سوار پشین تیم ملی بایسکل‌رانی افغانستان نامزد رقابت‌های المپیک سال آینده میلادی شده‌است.

معصومه که اکنون در باشگاه "اندری چوایس" فرانسه تمرینات‌اش را انجام می‌دهد، امیداور است یک روز به کشور برگردد.

معصومه می‌‎گوید که از آدرس تیم مهاجران در فرانسه به بازی‌های المپیک ۲۰۲۱جاپان، نامزد شده‌است: «در اصل بیش از صد ورزشکار مهاجر از از کشورهای مختلف در خواست دادند و چهل و هشت نفر بورسه اخذ کردند.»

در همین حال، فضل احمد فضلی، رییس فدراسیون دوچرخه‌سواری کشور امیدوار است تا معصومه بتواند در رقابت‌های المپیک توکیو خوب بدرخشد: «این خبر خوبی است که معصومه علی‌زاده برای رقابت‌های المپیک نامزد شده‌است. من باور دارم که معصومه  توانایی دارد که خوب بدرخشد.»

معصومه  در سال ۲۰۱۶ از کابل در یک دور رقابت‌های دوچرخه‌سواری در فرانسه شرکت کرد و مقام دوم را در آن رقابت‌ها بدست آورد و همین باعث شد تا یکی از باشگاهی فرانسه اورا به تیم‌اش دعوت کند.

معصومه علی‌زاده و خواهرش زهرا علی‌زاده میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ عضویت تیم ملی دوچرخه‌سواری کشور را داشتند و در رقابت‌های داخلی و خارجی مقام‌‎های گوناگونی دست یافته بودند.

هم‌رسانی کنید