تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو کوهنورد افغان قلۀ شاه فولادی کوه بابا را فتح کردند

دو کوهنورد کشور موفق شدند تا قله شاه فولادی کوه بابا را فتح کنند.

برای نخستین بار سید علی شاه فرهنگ و بومان علی آدینه دو کوهنورد جوان کشور موفق شدند تا قله شاه فولادی را فتح کنند.

این قله  پوشیده از برف، ۵۱۴۰ متر ارتفاع دارد که در سلسله کوه‌های بابا ولایت بامیان واقع شده است.

این دو کوهنورد که عضویت تیم ملی اسکی کشور را نیز دارند، در دو شبانه روز و با وسایل دست ساخت کوهنوردی خویش این قله پر چالش کشور را فتح کرده اند.

آنان می‌گویند اگر وسایل معیاری کوهنوردی را در اختیار خود داشته باشند، در آینده میتوانند قله نوشاخ بدخشان و قله ایورست را نیز فتح نمایند.

دو کوهنورد افغان قلۀ شاه فولادی کوه بابا را فتح کردند

این قله  پوشیده از برف، ۵۱۴۰ متر ارتفاع دارد که در سلسله کوه‌های بابا ولایت بامیان واقع شده است.

Thumbnail

دو کوهنورد کشور موفق شدند تا قله شاه فولادی کوه بابا را فتح کنند.

برای نخستین بار سید علی شاه فرهنگ و بومان علی آدینه دو کوهنورد جوان کشور موفق شدند تا قله شاه فولادی را فتح کنند.

این قله  پوشیده از برف، ۵۱۴۰ متر ارتفاع دارد که در سلسله کوه‌های بابا ولایت بامیان واقع شده است.

این دو کوهنورد که عضویت تیم ملی اسکی کشور را نیز دارند، در دو شبانه روز و با وسایل دست ساخت کوهنوردی خویش این قله پر چالش کشور را فتح کرده اند.

آنان می‌گویند اگر وسایل معیاری کوهنوردی را در اختیار خود داشته باشند، در آینده میتوانند قله نوشاخ بدخشان و قله ایورست را نیز فتح نمایند.

هم‌رسانی کنید