تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راشدآرمان درهشتمین بازی لیگ برترکرکت هند بهترین بازیکن انتخاب شد

هشتمین دیدار رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند با پیروزی تیم سنرایز حیدرآباد در برابر راجستان رایلز جمعه شب (۹حمل) به پایان رسید.

در پایان این دیدار راشدآرمان ملی پوش کرکت کشور با درخشش در بخش توپ‌زنی و توپ‌اندازی لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد.

در این دیدار نخست بازی را در بخش توپ‌زنی تیم راجستان رایلز  آغاز کردند و در ۲۰ آور بازی با از دست دادن ۲ بازیکن ۱۹۸ دوش را انجام دادند که در بخش توپ‌زنی برای تیم راجستان، سنجو سمسون خوب درخشید و توانست ۱۰۲ دوش را برای تیم‌اش انجام دهد.

در مقابل در بخش توپ‌اندازی برای تیم سنرایز راشدخان ملی پوش کرکت کشور خوب درخشید و توانست یک بازیکن رقیب را از میدان بازی بیرون کند. 

بازیکنان تیم سنرایز حیدرآباد، یاران راشد آرمان ملی پوش کرکت کشور بازی را در بخش توپ‌زنی خوب آغاز کردند و در آور ۱۹ بازی با از دست دادن پنج بازیکن ۲۰۱ دوش را انجام دادند و هدف داده شده تیم راجستان را برآورده ساخته و بازی را با تفاوت ۵ ویکت پیروز شدند.

در این دیدار برای تیم سنرایز در بخش توپ‌زنی، دیوید وانر خوب درخشید و توانست ۶۹ دوش را به سود تیم‌اش انجام دهد در مقابل در بخش توپ‌اندازی برای تیم راجستان، گوپال خوب درخشید و توانست ۳ بازیکن رقیب را از میدان بازی بیرون نماید.

در پایان این دیدار راشدخان ملی پوش کرکت کشور با درخشش در بخش توپ‌زنی و توپ‌اندازی لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد.

راشدآرمان درهشتمین بازی لیگ برترکرکت هند بهترین بازیکن انتخاب شد

بازیکنان تیم سنرایز حیدرآباد، یاران راشد آرمان، بازی را در بخش توپ‌زنی خوب آغاز کردند.

تصویر بندانگشتی

هشتمین دیدار رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند با پیروزی تیم سنرایز حیدرآباد در برابر راجستان رایلز جمعه شب (۹حمل) به پایان رسید.

در پایان این دیدار راشدآرمان ملی پوش کرکت کشور با درخشش در بخش توپ‌زنی و توپ‌اندازی لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد.

در این دیدار نخست بازی را در بخش توپ‌زنی تیم راجستان رایلز  آغاز کردند و در ۲۰ آور بازی با از دست دادن ۲ بازیکن ۱۹۸ دوش را انجام دادند که در بخش توپ‌زنی برای تیم راجستان، سنجو سمسون خوب درخشید و توانست ۱۰۲ دوش را برای تیم‌اش انجام دهد.

در مقابل در بخش توپ‌اندازی برای تیم سنرایز راشدخان ملی پوش کرکت کشور خوب درخشید و توانست یک بازیکن رقیب را از میدان بازی بیرون کند. 

بازیکنان تیم سنرایز حیدرآباد، یاران راشد آرمان ملی پوش کرکت کشور بازی را در بخش توپ‌زنی خوب آغاز کردند و در آور ۱۹ بازی با از دست دادن پنج بازیکن ۲۰۱ دوش را انجام دادند و هدف داده شده تیم راجستان را برآورده ساخته و بازی را با تفاوت ۵ ویکت پیروز شدند.

در این دیدار برای تیم سنرایز در بخش توپ‌زنی، دیوید وانر خوب درخشید و توانست ۶۹ دوش را به سود تیم‌اش انجام دهد در مقابل در بخش توپ‌اندازی برای تیم راجستان، گوپال خوب درخشید و توانست ۳ بازیکن رقیب را از میدان بازی بیرون نماید.

در پایان این دیدار راشدخان ملی پوش کرکت کشور با درخشش در بخش توپ‌زنی و توپ‌اندازی لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد.

هم‌رسانی کنید