تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

راشدخان آرمان برای کمک به مردم اعلام آماده‌گی‌ کرد

راشد خان آرمان، ملی‌پوش پرآوازه کرکت کشور و جهان اعلام کرده‌است که با نیازمندان در کشور کمک خواهد کرد.

راشد خان در صفحه فسبوکش نوشته‌است که اگر ضرورت شود به نیازمندانی که در پی شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت در رفت‌وآمد در کابل متضرر می‌شوند کمک خواهد کرد. 

در کابل از دو‌ روز بدینسو بدلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت رفت‌وآمد وضع شده‌است و شماری از باشنده‌گان کشور می‌گویند که در پی وضع این محدودیت، آنان کارهای شان را از دست داده‌اند و با مشکلات مالی روبه‌رو اند. 

راشدخان آرمان، نخستین ورزشکاری است که در افغانستان برای کمک به نیازمندان اعلام آماده‌گی‌ کرده‌است. 

در کشورهای دیگر چهره‌های شناخته شده ورزش و هنر، برای مبارزه با کرونا به حکومت‌ها و‌ مردم شان کمک کرده‌اند. 

 راشدخان، از ورزشکاران، تاجران و شخصیت‌های ملی افغانستان خواسته‌است که در این وضعیت با مردم همکاری کنند.

ورزش

راشدخان آرمان برای کمک به مردم اعلام آماده‌گی‌ کرد

راشدخان هرچند برای کمک اعلام آماده‌گی‌کرده‌است، اما تاکنون اعلام نکر‌ده‌است که چه مقدار پول کمک خواهد کرد. 

Thumbnail

راشد خان آرمان، ملی‌پوش پرآوازه کرکت کشور و جهان اعلام کرده‌است که با نیازمندان در کشور کمک خواهد کرد.

راشد خان در صفحه فسبوکش نوشته‌است که اگر ضرورت شود به نیازمندانی که در پی شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت در رفت‌وآمد در کابل متضرر می‌شوند کمک خواهد کرد. 

در کابل از دو‌ روز بدینسو بدلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت رفت‌وآمد وضع شده‌است و شماری از باشنده‌گان کشور می‌گویند که در پی وضع این محدودیت، آنان کارهای شان را از دست داده‌اند و با مشکلات مالی روبه‌رو اند. 

راشدخان آرمان، نخستین ورزشکاری است که در افغانستان برای کمک به نیازمندان اعلام آماده‌گی‌ کرده‌است. 

در کشورهای دیگر چهره‌های شناخته شده ورزش و هنر، برای مبارزه با کرونا به حکومت‌ها و‌ مردم شان کمک کرده‌اند. 

 راشدخان، از ورزشکاران، تاجران و شخصیت‌های ملی افغانستان خواسته‌است که در این وضعیت با مردم همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید