تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

سفارت امریکا در کابل از دو رقابت دوستانۀ باسکتبال میزبانی کرد

سفارت امریکا در کابل، امروز (چهارشنبه، ۳۰ اسد) از دو رقابت دوستانۀ باسکتبال میزبانی کرد.

این رقابت‌ها میان ورزشکاران افغانستان و کارمندان خارجی سفارت امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع در کابل برگزار شدند.

برگزارکننده‌گان این رقابت‌های دوستانه، می‌گویند که هدف از برگزاری این رقابت‌ها کسب تجربه و تقویت دوستی ورزشکاران افغانستان با سفارت امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع است.

جان بس، سفیر امریکا در کابل برگزاری این‌گونه رقابت‌ها را برای تقویت دوستی میان دوطرف و گرفتن تجربه‌ها میان ورزشکاران با ارزش می‌داند: «من منتظر آن روزی استم که تیم بانوان و آقایان افغانستان جام آسیایی را از آن خود بسازند.»

در رقابت‌‎های امروز، بانوان نیز شرکت کرده بودند.

فرشته احمدزی، کپیتان تیم ملی بسکتبال افغانستان گفت: «بسیار یک بازی خوبی بود. ما پیش از این‌که اینجا مسابقه بدهیم، چندین بار برای تمرینات اینجا آمده بودیم و آماده‌گی گرفته بودیم.»

مالی یارالی، عضو تیم بسکتبال سفارت امریکا نیز بیان داشت: «از این‌که باهم بازی می‌کنیم برای ما بسیار مهم و با معنی است و این‌گونه بازی‌های دوستانه سبب تقویت همکاری‌ها میان ما می‌شود.»

رقابت‌ میان بانوان به تساوی کشید اما در بخش مردان، بازی به سود سفارت امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو پایان یافت.

ورزش

سفارت امریکا در کابل از دو رقابت دوستانۀ باسکتبال میزبانی کرد

این رقابت میان تیم‌های بانوان و آقایان برگزار شد؛ بازی میان بانوان به تساوری کشید اما در بخش مردان تیم سفارت امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع برندۀ میدان شدند.

تصویر بندانگشتی

سفارت امریکا در کابل، امروز (چهارشنبه، ۳۰ اسد) از دو رقابت دوستانۀ باسکتبال میزبانی کرد.

این رقابت‌ها میان ورزشکاران افغانستان و کارمندان خارجی سفارت امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع در کابل برگزار شدند.

برگزارکننده‌گان این رقابت‌های دوستانه، می‌گویند که هدف از برگزاری این رقابت‌ها کسب تجربه و تقویت دوستی ورزشکاران افغانستان با سفارت امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع است.

جان بس، سفیر امریکا در کابل برگزاری این‌گونه رقابت‌ها را برای تقویت دوستی میان دوطرف و گرفتن تجربه‌ها میان ورزشکاران با ارزش می‌داند: «من منتظر آن روزی استم که تیم بانوان و آقایان افغانستان جام آسیایی را از آن خود بسازند.»

در رقابت‌‎های امروز، بانوان نیز شرکت کرده بودند.

فرشته احمدزی، کپیتان تیم ملی بسکتبال افغانستان گفت: «بسیار یک بازی خوبی بود. ما پیش از این‌که اینجا مسابقه بدهیم، چندین بار برای تمرینات اینجا آمده بودیم و آماده‌گی گرفته بودیم.»

مالی یارالی، عضو تیم بسکتبال سفارت امریکا نیز بیان داشت: «از این‌که باهم بازی می‌کنیم برای ما بسیار مهم و با معنی است و این‌گونه بازی‌های دوستانه سبب تقویت همکاری‌ها میان ما می‌شود.»

رقابت‌ میان بانوان به تساوی کشید اما در بخش مردان، بازی به سود سفارت امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو پایان یافت.

هم‌رسانی کنید