تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شبنم حسین‌زاده به دوربعدی رقابت‌های قهرمانی موی‌تای آسیا راه یافت

شبنم حسین‌زاده، نمایندۀ وزن ۴۸ کیلوگرام بانوان موی‌تای افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا، رقیبش را از کشور چین تایپی شکست داد.

این موتای‌کار کشور، توانست به این پیروزی، جواز حضور به دور بعدی رقابت‌های قهرمانی موی‌تای آسیا را دریافت کند.

در ادامۀ این رقابت‌ها، عیسی‌خان عباسی، موی‌تای کار دیگر افغانستان در وزن ۶۳.۵ کیلوگرام‌ در برابر حریفی از کشور اردن پیروز شد.

اما، مرتضی شمال، نمایندۀ موی‌تای افغانستان در وزن ۶۷ کیلوگرام با تفاوت امتیاز، بازی‌اش را به مبارز قدرت‌مند تایلندی خود واگذار کرد.

رقابت‌های قهرمانی موی‌تای آسیا، با اشتراک ۳۵ کشور آسیا و ۳۰۰ ورزشکار از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده‌است.

شبنم حسین‌زاده به دوربعدی رقابت‌های قهرمانی موی‌تای آسیا راه یافت

رقابت‌های قهرمانی موی‌تای آسیا، با اشتراک ۳۵ کشور آسیا و ۳۰۰ ورزشکار از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شبنم حسین‌زاده، نمایندۀ وزن ۴۸ کیلوگرام بانوان موی‌تای افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا، رقیبش را از کشور چین تایپی شکست داد.

این موتای‌کار کشور، توانست به این پیروزی، جواز حضور به دور بعدی رقابت‌های قهرمانی موی‌تای آسیا را دریافت کند.

در ادامۀ این رقابت‌ها، عیسی‌خان عباسی، موی‌تای کار دیگر افغانستان در وزن ۶۳.۵ کیلوگرام‌ در برابر حریفی از کشور اردن پیروز شد.

اما، مرتضی شمال، نمایندۀ موی‌تای افغانستان در وزن ۶۷ کیلوگرام با تفاوت امتیاز، بازی‌اش را به مبارز قدرت‌مند تایلندی خود واگذار کرد.

رقابت‌های قهرمانی موی‌تای آسیا، با اشتراک ۳۵ کشور آسیا و ۳۰۰ ورزشکار از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده‌است.

هم‌رسانی کنید